Groen Beveren wil naast boetes ook flankerende maatregelen bij sluikstorten

27 Maart 2019

Groen Beveren wil naast boetes ook flankerende maatregelen bij sluikstorten

In de strijd tegen het sluikstorten heeft het gemeentebestuur twee mobiele camera’s aangekocht. Groen pleit om de burgers niet enkel te beboeten, maar ook te begeleiden. Stijn De Munck vindt een sensibiliserend beleid dat proactief en curatief gevoerd wordt, essentieel in een totaalaanpak van deze problematiek.

In de woonwijk Melkaderlaan in Kallo werd duidelijk dat een aantal bewoners het gebruik van de ondergrondse containers niet juist gebruiken met een sluikstort tot gevolg. Ook langs afgelegen polderwegen zijn heel wat ‘hotspots’ waarop de camera’s gericht zullen worden. Het repressief optreden tegen sluikstorten op basis van camerawerk is een terechte beslissing. Hierbij is in de gemeenteraad een algemene consensus te vinden.

“Dat hardnekkige overtreders ontmaskerd en beboet worden op basis van camerabeelden is de evidentie zelf. Een even belangrijke stap, naast het inzetten van de GAS-boetes, is de begeleidende rol die de gemeente dient te spelen naar de overtreders. Het sluikstortprobleem speelt zich af in een woonwijk waar uiteindelijk de overtreders worden ontmaskerd. Dan is het van groot belang dat wij deze mensen ter hand nemen en ze begeleiden. Zo leren we hen de juiste attitudes bij. Met GAS-boetes alleen leren sommige mensen niet echt bij”, zegt raadslid De Munck.

De inzet van camera's en de repressieve aanpak was meteen de communicatie vanuit het bestuur. Rond een verhoogde inzet van sociale begeleiding vanuit de gemeente was er dan weer geen communicatie. “Rekenen op gezond burgerschap is één ding. Toch zal de gemeente in deze curatieve aanpak niet mogen verzwakken, integendeel. Sommige inwoners hebben nu eenmaal echt dichte begeleiding nodig. De inzet op flankerende maatregelen moet tijdelijk verhoogd kunnen worden”, aldus De Munck. De bevoegde schepen was bereid om ook verhoging van die maatregelen te bekijken.