19 sep 2012

Groen Beveren wandelde mee tegen de megaserres

Groen Beveren stapte zondag met een uitgebreide delegatie mee op in de wandeling voor het behoud van open ruimte in Melsele. Via gemeenteraadsleden Sidon De Coninck en Bram Massar zijn wij al jarenlang actief betrokken bij de organisatie van het protest tegen het megaserrecomplex. We steunen de organisatoren van de wandeling zondag dan ook voluit in hun verzet tegen de grootschalige serrebouw in Melsele-Zuid. Groen Beveren vindt het verdwijnen van de open ruimte niet te verantwoorden. Het gebied van Melsele-Zuid wordt momenteel met vele projecten overspoeld, wat de leefbaarheid sterk onder druk zet. Een glastuinbouwzone van 60 hectare is onaanvaardbaar. Het is het project teveel dat het gebied volledig dreigt te versmachten. De wijk Poenjaard, maar ook de bewoners van de Parmastraat, Priemstraat, Biestraat, Poenjaardhoekstraat en Fortstraat krijgen deze glastuinbouwzone in hun achtertuin. De geplande buffering is bedroevend. Er is bovendien nergens sprake van een beperking van andere glastuinbouwbedrijven in de ruime omgeving van Beveren-Zuid. Dit is dus een en-en-verhaal: behoud van de bestaande serres, geen rem op uitbreiding van bestaande serres of op nieuwe serres én een nieuwe zone van 60 hectare. In januari diende Groen Beveren daarom een bezwaarschrift in tegen de plannen. Ook in de provincieraad verzet Groen zich nadrukkelijk tegen de plannen. Groen is zo de enige partij die zich consequent op alle beleidsniveaus verzet en zal blijven verzetten tegen de glastuinbouwzone. Wat de N-VA in Beveren ook mag zeggen en doen, het is net hun Vlaamse minister Muyters die als minister van Ruimtelijke Ordening de sleutel in dit dossier in handen heeft. Als de N-VA zich in Beveren zo sterk uitspreekt tegen de plannen, zou ze alles in het werk moeten stellen om minister Muyters te overtuigen om dit megaserrecomplex tegen te houden. De minister kan dat door het voorliggende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) niet goed te keuren. Het is echter verontrustend dat de minister geen beslissing heeft genomen binnen de normale voorziene termijn van 60 dagen.

De houding van de N-VA tegenover de glastuinbouwzone vertoont sterke gelijkenissen met de houding van de partij in een ander dossier dat de Beverse open ruimte bedreigt: de geplande uitbreiding van de Waaslandhaven. Ook daar speelt minister van Ruimtelijke Ordening Muyters een cruciale rol. Volgens de plannen van de Vlaamse Regering moet nog eens meer dan 1.000 ha met o.m. de woongebieden Doel, Rapenburg en Ouden Doel verdwijnen voor de haven. Ook in dit dossier zit er weinig lijn in de houding van de N-VA: op Vlaams niveau stuurt ze de plannen aan, op lokaal niveau verzet ze zich ertegen.

Zoals geweten, verzet Groen zich tegen de voorgestelde uitbreiding van de Waaslandhaven en dit omdat er voor deze uitbreiding geen enkele economische noodzaak bestaat. En in tegenstelling tot de andere partijen, doen wij dit op alle niveaus, zowel op lokaal, op provinciaal als op Vlaams niveau. De bestaande capaciteit aan containerterminals wordt nu amper voor 55% gebruikt. Door te investeren in innovatie en efficiëntie kan de Antwerpse haven tot 2030 ook de meest optimistische trafiekprognose aan zónder uitbreiding. Dat wil zeggen dat de tewerkstelling in de haven kan blijven groeien, zonder dat er woonkernen moeten verdwijnen of er open ruimte moet worden opgeofferd.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren