Groen Beveren pleit voor registratie van jongeren voor de Europese verkiezingen in Beveren

02 Juni 2023

Groen Beveren pleit voor registratie van jongeren voor de Europese verkiezingen in Beveren

"In Beveren telt elke stem"

Een belangrijke verwezenlijking van de federale regering is de uitbreiding van het stemrecht voor de Europese verkiezingen naar zestien- en zeventienjarigen.  Zo worden burgers vanaf de leeftijd van 16 jaar de mogelijkheid te geven om te stemmen de mogelijkheid voorzien om te stemmen. Gemeenteraadslid Bram Massar (Groen) vroeg dat de gemeente Beveren dit zou ondersteunen door zoveel als mogelijk initiatieven te nemen. De voltallige gemeenteraad ging hiermee akkoord.

Jongeren die in België willen stemmen voor het Europees Parlement moeten zich in het kiesregister van hun gemeente of in een consulaire post inschrijven. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan de verplichting om te stemmen.

“Dit is een ronduit positieve evolutie: voor meer democratie, voor meer Europa en voor de jonge generaties”, zegt Bram Massar.  “Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee. We  willen immers zoveel mogelijk jongeren ook effectief laten gaan stemmen. Hiervoor is het essentieel werk te maken van bewustmaking, een laagdrempelige registratieprocedure, en samenwerking tussen besturen en middenveld”.

De applicatie voor de online registratie is vanaf 1 mei 2023 operationeel zijn, waardoor deze  toepassing door Belgische jongeren en door Europese burgers kan worden gebruikt voor hun inschrijving voor de verkiezing van het  Europees Parlement.

Vanaf mei 2023 kunnen jongeren vanaf 14 jaar zich dus registreren voor de Europese verkiezingen in juni 2024. De betrokken jongeren zullen in het najaar van 2023 ook rechtstreeks door de federale overheid worden gecontacteerd via een brief waarin wordt uitgelegd hoe zij zich kunnen registreren voor de verkiezingen.

“Er is hierbij echter ook een zeer grote rol weggelegd voor de lokale besturen: het zijn immers de steden en gemeenten die de praktische registratie van de jongere kiezers zullen opvolgen en die een grote rol kunnen spelen bij het motiveren van zoveel mogelijk jongeren om zich ook werkelijk te registreren. Een aantal steden en gemeenten, zoals Gent en Mechelen, kondigden hiertoe reeds een reeks initiatieven aan”, aldus Massar.

Al deze voorbereidingen hebben immers pas zin wanneer alle jongeren voldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheid tot registratie en wanneer er zoveel mogelijk van hen ook werkelijk de keuze hebben gemaakt om zich te registeren. Hier ligt er een grote kans voor onze gemeente om de stem van onze jongeren maximaal te laten horen bij de volgende Europese verkiezingen.

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de motie van Groen. Daarin vraagt de raad aan het college om zoveel als mogelijk initiatieven te nemen om de registratiegraad van jongeren op te krikken. Ze vraagt ook om in te zetten op een samenwerking en promotie te voeren met scholen, jeugdraad en jeugdverenigingen om dit te bereiken. Er zal ook een extra brief worden verstuurd naar de doelgroep, dicht bij de registratiedeadline. Tenslotte kunnen er ook debatten en informatiemomenten worden ondersteund.