18 nov 2013

Groen Beveren plant bufferbos langs E34

Op zondag 17 november voerde Groen Beveren actie voor een bufferbos langs de E34. Met zo'n bufferbos slaan we twee vliegen in één kap. Het zorgt ten eerste voor meer bos in Beveren en dat is dringend nodig. Slechts 1 % van onze gemeente is momenteel bos. Daarmee zitten we bij de 10% slechtst scorende gemeenten van Vlaanderen. Tegelijk beschermt zo'n bufferbos de woonkernen tegen lawaai, vervuiling en fijn stof van de autosnelwegen. Beveren is samen met Zwijndrecht één van de gebieden in Vlaanderen met de slechtste luchtkwaliteit. Een belangrijke reden hiervoor is te vinden bij de uitstoot van het verkeer op de E34 en de E17. Een voldoende brede strook van bomen en struiken (een bufferbos) langs deze snelwegen zou heel wat problemen op vlak van lawaai en vervuiling kunnen vermijden en geeft bovendien extra kansen aan de biodiversiteit. De aanplant van zo'n bufferbos hoeft de gemeente weinig of niets te kosten. De Vlaamse overheid biedt aan de lokale besturen op dit vlak namelijk interessante kansen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar uit het Bossencompensatiefonds om de aankoop van gronden voor bebossing door lokale besturen te subsidiëren. Met het subsidiesysteem wordt 80 procent van de aankoopprijs van gronden terugbetaald. En ook voor de inrichting en de bebossing kan men een beroep doen op o.m. de bestaande subsidieregelingen in toepassing van het Bosdecreet. Als de bestaande kleine parallelstraatjes langs de E34 vrij gemaakt worden van doorgaand autoverkeer en omgevormd worden tot fietspad, kan dit ten slotte geïntegreerd worden in het bufferbos wat uiteraard goed is voor de ondersteuning van de zachte mobiliteit in onze gemeente.

Het voorstel van de aanleg van een bufferbos maakte deel uit van het kiesprogramma van Groen-sp.a bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Groen Beveren heeft het idee ook al voorgesteld op de gemeenteraad. De Beverse burgemeester maakte toen duidelijk dat hij niet verder wou gaan dan de aanplanting van één bomenrij. Blijkbaar wil hij zo weinig mogelijk landbouwgrond opofferen. Volgens ons een gemiste kans: één bomenrij is veel te weinig en heeft geen enkel effect op vlak van bescherming tegen lawaai of vervuiling. Het kan ook anders. De gemeente Zwijndrecht heeft aan het gewest gevraagd om langs de E34 een volwaardige groenbuffer aan te leggen. Wat in Zwijndrecht wel kan, kan blijkbaar niet in Beveren.

Om onze vraag om een bufferbos langsheen de E34 kracht bij te zetten, staken we deze morgen zelf de handen uit de mouwen. We plantten de eerste bomen van een bufferbos op de hoek van de Drieboomkensstraat en de Muidam in Beveren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren