Groen Beveren klaagt fysieke gemeenteraad aan

27 Maart 2021

Groen Beveren klaagt fysieke gemeenteraad aan

STRENGERE CORONAMAATREGELEN VOOR IEDEREEN, MAAR NIET VOOR HET BEVERSE BESTUUR?De gemeenteraad van maart blijft enkel fysiek in Beveren Het hele land gaat in een ‘paaspauze’, maar in Beveren gaat men de gemeenteraad van 30 maart toch fysiek laten doorgaan. “Scholen sluiten, winkels sluiten, de horeca en de cultuursector zijn al maanden dicht, maar de enige voorstelling die door kan blijven gaan met publiek is de gemeenteraad”, zegt fractieleider Ann Vermeulen. Groen Beveren kondigt dan ook aan niet aanwezig te zullen zijn op de komende gemeenteraad. Sinds maart 2020 zijn er heel wat lokale besturen overgeschakeld naar digitale gemeenteraden. Het advies van minister Somers is dan ook duidelijk: “Lokale besturen moesten in korte tijd overschakelen naar digitale of hybride vergaderingen”. Beveren legt dit advies al een jaar naast zich neer.Er zijn duidelijke richtlijnen die ervoor zorgen dat de lokale democratie transparant, openbaar en veilig kan blijven functioneren tijdens de pandemie. Toch weigert de gemeente Beveren al sinds maart 2020 om de gemeenteraden online te organiseren. Ondanks het duidelijke advies en het lokaal bestuur als voorbeeldfunctie, blijft men de raad fysiek organiseren met publiek. Zelfs zonder de verplichting om het mondmasker op te houden tijdens de raad. Groen Beveren dringt sinds maart 2020 aan op een andere, veilige aanpak. “In tijden dat de besmettingen toenemen en de maatregelen verstrengen is het bijzonder belangrijk om de bevolking te sensibiliseren en iedereen maximaal te beschermen. Door het fysiek organiseren van een gemeenteraad breng je raadsleden en publiek in een gevaarlijke positie en geef je allesbehalve het goede voorbeeld. Zoveel mensen die al zoveel maanden telewerken, zoveel bedrijven, zoveel gezinnen die hun uiterste best doen, maar de gemeente weigert zich aan te passen”, zegt Ann Vermeulen. Bij het laatste overlegcomité staat nochtans duidelijk: “Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.” Vermeulen: “Het gaat niet over niet kunnen, het gaat over niet willen”. Het is perfect mogelijk om een online gemeenteraad te organiseren waarbij elk raadslid en elke burger veilig van thuis uit kan volgen. Het is perfect mogelijk om op deze manier de risico’s te beperken, mensen in quarantaine of mensen die besmet zijn, toch de kans te geven om de raad bij te wonen of tussen te komen als raadslid.Een ernstig en duidelijk signaal naar de bevolking is nodig. Groen Beveren vraagt dat er rekening wordt gehouden met de adviezen en dat de veiligheid maximaal gegarandeerd kan worden. De drie raadsleden van Groen zullen dan ook afwezig blijven op de komende raad van dinsdag 30 maart. Groen hoopt dat de gemeente snel schakelt of op zijn minst bij een volgende raad extra maatregelen neemt, zodat de veiligheid van de raadsleden gemaximaliseerd wordt en de burger via streaming veilig van thuis kan volgen. De drie raadsleden van Groen kunnen hun mandaat niet uitoefenen dinsdag, maar zullen over hun standpunten en tussenkomsten communiceren. Dat er uitgerekend een jaar nadat ze gevraagd hebben voor een regenboogzebrapad nu een voorstel komt van de meerderheid om hier eindelijk op in te gaan, is des te bitter. Ze hadden hierover al te graag op tussen gekomen en volmonding ja gestemd. (de bijgevoegde foto is een beeld van de gemeenteraad van eind september in CC Ter Vesten)