21 jun 2017

Groen-sp.a wil meer aandacht voor beken en grachten

Op de gemeenteraad van mei keurde onze fractie het opwaarderen van grachten goed. Hierdoor wordt de provincie waterloopbeheerder over verschillende grachten en waterlopen in Beveren. Daarmee sprak ons gemeenteraadslid ook het gemeentebestuur aan om de ambitie en ijver te tonen om meer werk te maken van een duurzaam beheer van ons afwateringssysteem met een meer natuurlijk functioneren van de waterhuishouding. Een duurzaam beheer betekent ook bijzondere aandacht hebben voor zowel de waterhuishoudingsproblematiek als ook de ecologische en hydrologische functie die de waterlopen nu eenmaal dienen te hebben.

Stijn De Munck

Om het wonen veilig te stellen, is er voldoende ruimte voor water nodig. Door de gevolgen van de klimaatverandering is die ruimte ook nodig om het toenemende risico op wateroverlast onder controle te houden. De beschikbare ruimte in Beveren is beperkt en druk bezet. "Wanneer we alles volbouwen wordt het pas echt problematisch", zegt De Munck. "Water neemt een plaats in en zoekt hoe dan ook haar weg met alle gevolgen van dien".

Het raadslid vraagt dat de gemeente nog verder zou inzetten op onthardingsmaatregelen en het inkleuren van genoeg signaalgebieden. "Deze signaalgebieden krijgen bouwbeperkingen opgelegd", licht hij toe. "Ook moet de schaalvergroting van landbouwpercelen waarbij dan grachten verdwijnen en het heraanplanten van polderdreven aangepakt worden".

"Vele waterlopen die nu gedeclasseerd worden tot een lagere klasse, kunnen een natuurlijk beloop krijgen om een antwoord te geven op de dreigende wateroverlast. Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van haar functie maar het is een bijkomende opdracht van onze gemeente om het maatschappelijk draagvlak voor watergebonden ingrepen te vergroten door water te integreren", zegt De Munck.
Een mooi voorbeeld is de recente heraanleg van de Vrasenebeek in de Beekstraat in Vrasene. Daar heeft men gewerkt met schuine taluds met een zomer -en winterbedding.

"Het streefobjectief van onze gemeente moet zijn dat het beschikt over een uitgebreid watersysteem. Dat systeem moet ons te beschermen tegen overstromingen maar ook tegelijkertijd wateropslag bieden. Het ecosysteem beschermt en moet ons in staat stellen om klimaatschokken op te vangen. Daarnaast kan het waternet, door irrigatie en drainage mogelijkheden voor recreatie en beleving creëren. Hiervoor moet Beveren een beroep op een combinatie van slimme technologie, stevige infrastructuur en voldoende waterruimte vrijmaken", stelt het raadslid.

"We moeten dus onze oplossingen hoe langer hoe meer op maat uitwerken. Zowel voor bewoning en voor noodzakelijke natuurlijke wateropvang. De oplossingen dienen aan meerdere vragen en functies tegelijkertijd tegemoet te komen", besluit Stijn De Munck.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren