08 dec 2015

Groen-sp.a vraagt duidelijke positieve aanpak opvang vluchtelingen Fort St.-Marie

Raadslid Geert Noppe ondervroeg het gemeentebestuur rond de opvang van vluchtelingen in het Fort St.-Marie. Dat ligt op het grondgebied van Zwijndrecht, maar heeft enkel een toegangsweg via Kallo. In de eerste plaats stelt hij zich vragen bij de staat van het gebouw en de afgelegen ligging. "Kunnen mensen hier op een menswaardige manier opgevangen worden?", vraagt hij zich af. "Zowel de burgemeester van Zwijndrecht als onze burgemeester hebben van bij het begin hun twijfel geuit over de slechte staat van het fort. Daarom heeft de gemeente Zwijndrecht een alternatief gezocht en aangeboden aan Fedasil, het rusthuis in Burcht." Burgemeester Van De Vijver stelde dat door de gemeente geen alternatief onderzocht werd of aangeboden is. Het gerucht dat de Oude Notelaar zou bekeken zijn, wordt ontkend. Een interessante piste voor Groen-sp.a al beweert het gemeentebestuur dat het gebouw al bezet zou zijn. Op de opmerking dat een groot deel van het gebouw nog steeds leeg staat, werd niet ingegaan.

"Wij betreuren het dat er niet ernstig is gezocht naar mogelijke alternatieven, eventueel verspreid over verschillende plaatsen in Beveren en Zwijndrecht. Die vooruitziendheid had één en ander veel vlotter hebben doen verlopen", zegt Noppe.

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de manier waarop het onderwijs aan de kinderen zal worden georganiseerd. Geert Noppe: "Er is ook nog geen plan uitgewerkt, zelfs geen aanzet tot plan, nog geen visie, geen contact met de scholen, niets." Op enkele weken van de aankomst van de kinderen kon of wou het bestuur niet zeggen hoe het onderwijs van deze kinderen zal worden georganiseerd.
Niettegenstaande het gebrek aan een plan en gebrek aan zicht op het aantal kinderen, hun nationaliteit, leeftijd en taal verklaarde de burgemeester in de pers wel al dat de kinderen zeker niet  naar school zullen gaan in Kallo of in Beveren.
Waar dan wel, daar kon niemand een antwoord op geven. Waar zal het onderwijs doorgaan? Apart op het terrein zelf, zoals enerzijds gesuggereerd werd door de burgemeester, of verspreid over verschillende scholen zoals anderzijds door de schepen van onderwijs werd gesuggereerd? Het bestaan van een spreidingsplan werd in ieder geval ontkend.

Groen-sp.a betreurt deze aanpak ten zeerste. In de eerste plaats denken we dat er dringend nood is aan meer gegevens over de kinderen en aan een plan van aanpak. Puur wettelijk gezien kan men de kinderen niet verbieden om naar een bepaalde school te gaan. Wat de burgemeester voorstelt, is dus in de eerste plaats onwettig. Maar bovenal: in de spontane omgang en het spel van kinderen onder elkaar liggen kansen om bruggen te bouwen, ligt er een kans om integratie te bevorderen, leren kinderen de taal al doende. Daarom pleiten we tegen apart onderwijs op het fort en voor les in het reguliere onderwijs, maar verspreid over een aantal scholen.

Tot slot hebben we bemerkingen bij de communicatie over dit alles. In dit dossier zou het gemeentebestuur zich moeten opstellen als bruggenbouwer. De communicatie zou er op gericht moeten zijn om een draagvlak te creëren. Zo verwijst Noppe naar de communicatie van het gemeentebestuur. "Nergens heb ik een poging gezien om mensen te verzoenen, om de noodzaak van deze maatregel te verdedigen, om te benadrukken dat het om slachtoffers gaat. Wat ik wel telkens hoor en lees is dat de vluchtelingen voor overlast en onveiligheid gaan zorgen." Het raadslid mist nuance, duiding en engagement.
"Deze mensen hebben internationaal het recht op opvang en dat is de reden waarom zij ook bij ons terecht komen. Dit is een historische kans om onze menselijkheid te tonen", besluit Noppe.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren