08 jan 2017

Groen-sp.a tegen onevenwicht in budget gemeente Beveren: onze voorstellen

Groen-sp.a heeft samen met de voltallige oppositie tegen het budget van 2017 gestemd. Het onevenwicht tussen de besparingen over de ganse lijn en de gigantische uitgave van 45 miljoen euro voor een nieuw administratief centrum blijft het belangrijkste bezwaar. Fractieleider van Groen-sp.a Kristien Hulstaert begon met het schepencollege te bedanken voor haar openheid tijdens de budgetbesprekingen. "Op vraag van velen werden er de afgelopen weken diverse commissies gehouden. Naast de algemene budgetbespreking, waar we een heldere toelichting hebben gekregen van de financieel beheerder, heeft iedere schepen dit jaar zijn of haar beleid en budget kunnen toelichten en hadden wij voldoende gelegenheid om vragen te stellen", zei Hulstaert. "Wij hebben daar veel goede dingen gehoord, investeringen in onderwijs, verhoogde aandacht voor duurzaamheid op alle terreinen en hier en daar worden er budgetten voorzien voor punten die onze fractie heeft aangebracht. Ook het feit dat de 2%-regel niet meer zo rigoureus wordt toegepast, vinden wij positief. Het beleid primeert dus op de rigoureuze budgettering", stelt ze.

  Het is de vierde maal dat er een budget besproken wordt van de huidige meerderheid. Daarvan liggen de grote lijnen vast, omwille van de nieuwe financiële wetgeving voor de gemeenten. Die zogenaamde BBC-structuur ligt al van bij het begin van de legislatuur vast. "En het zijn nu net die grote lijnen waar we het niet mee eens zijn", bekritiseert Groen-sp.a. "Ons voornaamste bezwaar blijft het onevenwicht tussen de besparingen die over de hele lijn werden doorgevoerd en de verhoging van de belastingen enerzijds en de gigantische uitgave voor het nieuwe administratief centrum (AC) anderzijds wat momenteel wordt geschat op 45 miljoen euro. Daar staan de grootste bedragen pas ingeschreven vanaf 2019-2020. Terwijl net op dat moment ook de dreiging van de verminderde inkomsten door de sluiting van de kerncentrales op ons afkomt."

Reden genoeg voor Groen-sp.a om de budgetwijziging, de aanpassing van het meerjarenplan en het budget van 2017 niet goed te keuren. We keurden eveneens de verhoging van de opcentiemen van 1.200 naar 1.400 en de gemeentebelasting van 4% naar 5% af.

Financiën op orde, maar ook niet meer dan dat: de voorstellen van Groen-sp.a

Het Beverse gemeentebestuur heeft zijn financiën op orde. Maar daarmee is Groen-sp.a nog niet overtuigd. Het bestuur maakt niet de juiste beleidskeuzes. Bovendien is het financiële evenwicht grotendeels te danken aan de extra belastingen die het sinds enkele jaren heft en aan de besparingen, ook op sociaal vlak.

Het voorbije jaar deed Groen-sp.a een heel aantal concrete voorstellen voor het gemeentelijk beleid. Enkele elementen werden meegenomen. Zo zal er op vraag van Groen-sp.a raadslid Benali eindelijk geïnvesteerd worden in nieuwe fietsenstallingen aan station Beveren. Er wordt ook meer geld vrijgemaakt voor de leefbaarheid van de polderdorpen. En er is een broodnodige investering in een nieuwe handicar die Groen-sp.a als positief evalueert.
 
Maar de besparingen op sociaal vlak van enkele jaren geleden werden nog steeds niet teruggedraaid. De beloofde kindcheque is er ook nog steeds niet. Deze moest de ristorno voor nutsvoorzieningen vervangen vanaf 2014. "Drie jaar later is de kindcheque opnieuw opgenomen in de begroting, maar nog steeds niet gerealiseerd. Al jaren wordt er 70.000 euro ingeschreven, terwijl 150.000 euro beloofd was. Intussen is er voor de kindcheque nog geen euro uitgegeven", klaag Benali aan.

Groen-sp.a raadslid Benali deed het voorbije jaar nog heel wat concrete voorstellen, zoals de uitbreiding van de mantelzorgpremie (zorgpremie volwassenen) en vermeerdering van het aantal volkstuintjes. Waardevolle ideeën die niet meegenomen zijn in het budget 2017.

Raadslid Benali wijst ook op de verhoging van de onroerende voorheffing en personenbelasting drie jaar geleden. Dat zijn de voornaamste redenen waarom de gemeente nu overschotten boekt. Deze lastenverhoging gebruikt het gemeentebestuur echter niet op de juiste manier. De vele miljoenen die binnenkort in het administratief centrum geïnvesteerd zullen worden, staan in schril contrast met de beperkte ambities van het gemeentebestuur op sociaal en ecologisch vlak.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren