06 jan 2018

Groen-sp.a keurt kerkenbeleidsplan in Beveren af: onvoldoende overleg

Het kerkenbeleidsplan heeft als opzet een gezamenlijke visie te formuleren over het toekomstig gebruik van de elf kerken in Beveren. Groen-sp.a toonde aan dat er veel te weinig overleg is gebeurd. Het plan komt tot stand in dialoog tussen kerkbesturen en gemeentebesturen. Bij voorkeur worden ook organisaties uit het sociale en culturele leven van de gemeente betrokken. Dat overleg heeft niet plaatsgevonden.   "De pastorale, historische en maatschappelijke context van dit thema liggen zeer gevoelig bij een grote groep mensen. Het thema kan snel gekaapt en misbruikt worden. Vooral het gebruik van een kerk en de levensvatbaarheid van de geloofsgemeenschap zullen doorwegen in het uittekenen van deze toekomstvisie. Onderhandelingen met de gemeente moesten vertrekken vanuit en rekening houden met dit pastorale luik", stelt raadslid

Stijn De Munck.

Een voorafgaande commissie over dit thema stelde al heel duidelijk dat in Beveren zowel het bezoekersaantal bij de erediensten sterk is gedaald. Ook de beschikbaarheid over inzetbare pastoors is beperkt. Het dalend aantal priesterroepingen in Vlaanderen heeft zijn bodem bereikt. Er is een structureel tekort aan priesterpersoneel om een overaanbod aan kerkgebouwen te bedienen in haar liturgische activiteiten. Centraliseren dient zich aan.

Het Centraal Kerkbestuur werkte het idee uit van om met twee pastorale hoofdkerken te werken: Sint-Martinuskerk gekoppeld aan Sint-Jan Evangelist voor Beveren en Sint- Michielkerk in Kieldrecht. "Twee missionaire kerken die vandaar uit een levende kern van mensen kan zijn die aan echte initiatie en nieuwe evangelisatie, geloofsverdieping en vorming kan werken, maar ook structurele beleidsopties kan nemen", zegt De Munck.
In het voorgesteld plan werd echter de Sint Petrus & Pauluskerk van Kallo als derde pastorale kerk toegevoegd. "Pastoraal gezien is deze toevoeging een fout, dan had Melsele met 11.000 inwoners veel logischer geklonken."

Onder impuls van de Vlaamse regering werd het project 'Onderzoek naar mogelijke herbestemming' in het leven geroepen en stelde zich als doel om kerkfabrieken en gemeenten ter plaatse te begeleiden met een haalbaarheidsonderzoek. Het kon ervoor zorgen dat de herbestemming een impuls kreeg. Op deze manier kon men streven naar kwalitatieve en maatschappelijk betrokken projecten. Kerkfabrieken en kerkgemeenschappen konden een stem krijgen in de herbestemming. Men kon ook rekenen op professionele begeleiding. In Beveren werd O.L.V Bijstand in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren opgelijst als 'te herbestemmen'.

Als uit het niets voegde nu het college bij het kerkenplan een eigen addendum toe. Volgens de pers is het Centraal Kerkbestuur, op vraag van het college, bereid om O.L.V. Bijstand Beveren te laten herbestemmen voor een Bevers toneelgezelschap. Raadslid De Munck stelt zich vragen bij deze handelswijze. "Waar is hier het breed overleg plaatsgevonden? De herbestemming voor een toneelvereniging moet geen afbreuk doen aan een bredere invulling, zoals een sociale invulling, iets wat meer in haar eigen evangelisch en pastoraal verleden ligt. Een sociaal restaurant misschien?"

Het is jammer dat men in onze gemeente niet met een haalbaarheidsonderzoek heeft willen werken. Onze bedenkingen zijn meer dan terecht. We willen wijzen op het gebrek aan een breed structureel overleg tussen het gemeentebestuur en het Centrale Kerkbestuur, maar ook met een grondige studie achter de hand. In deze studie kan rekening gehouden worden met alle mogelijke betrokkenen en noden nu en in de toekomst.  "Samenwerking met een projectbureau zou in deze zeer zinvol geweest zijn en kan nog steeds", besluit De Munck. Groen-sp.a Beveren keurde het plan dan ook af.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren