30 nov 2014

Groen-sp.a dient reeks voorstellen in ter aanvulling van het mobiliteitsplan

Op de gemeenteraad van eind november werd het nieuwe Beverse mobilteitsplan voorlopig vastgesteld. Iedereen die wil, kan nog tot 15 januari opmerkingen en aanvullingen formuleren op het plan. Groen-sp.a vindt verschillende elementen lovenswaardig zoals de aanleg van autoluwe zones in het centrumgebied Beveren-Melsele en de verdere uitbouw van het tragewegennetwerk. Maar het voorliggende plan gaat nog niet ver genoeg. De Groen-sp.a-fractie dient daarom een reeks voorstellen in die de verkeersveiligheid in Beveren sterk moeten verhogen en van de zachte mobiliteit (fietsers en voetgangers) een volwaardig alternatief kunnen maken voor het autoverkeer.   Sinds 15 december loopt het openbaar onderzoek van het nieuwe mobiliteitsplan. Nog tot 16 januari kan iedereen bijkomende voorstellen indienen. Meer info over het mobiliteitsplan en de manier waarop u opmerkingen en aanvullingen kan formuleren, vindt u 
 hier. De Groen-sp.a-fractie wil van het openbaar onderzoek gebruik maken om alvast volgende voorstellen toe te voegen aan het mobiliteitsplan:

1. De eerste van de 5 basisdoelstellingen in het mobiliteitsplan is terecht de verkeersveiligheid verhogen. Het plan formuleert de doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers met één derde te verminderen. Volgens onze fractie mag het gerust wat ambitieuzer. Een belangrijk element hierin is de combinatie van vrachtverkeer met andere, vooral zwakke weggebruikers. Een doeltreffende oplossing hiervoor is een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpscentra. Op de wegen waar de gemeente zelf wegbeheerder is, wordt deze ambitie uitgedrukt in het voorliggende beleidsplan. Maar ook op de gewestwegen zou zo'n verbod ingevoerd moeten worden. Wij stellen daarom voor dat de gemeente bij de hogere overheid pleit voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer op de gewestwegen die door de dorpscentra lopen.

2. Het mobiliteitsplan ambieert de uitbouw van een comfortabel en fijnmazig en veilig fietsroutenetwerk dat zal zorgen voor een sterke groei van het fietsgebruik. De Groen-sp.a-fractie deelt deze hoop, maar denkt dat er daarvoor nood is aan een gecoördineerde en gefocuste aanpak. Wij stellen daarom voor om de dienst mobiliteit uit te breiden met een fietsambtenaar, die zich 100% kan toeleggen op het waarmaken van deze ambitie en kan zorgen voor de noodzakelijke coördinatie van en focus in het fietsbeleid van de gemeente.

3. Het mobiliteitsplan maakt een duidelijke keuze om de bebouwde band van Beveren op te delen in rustige, autoluwe kamers. Binnen deze kamers geldt gemengd verkeer en dus zone 30. Deze kamers worden op hun beurt ontsloten door een aantal wegen van het type lokale weg II. Op deze wegen geldt een regime van 50 km/u. Volgens de aanbevelingen van het Fietsvademecum moeten straten waarin 50 km/u mag gereden worden, voorzien zijn van een fietspad. Voor heel veel straten is dit vandaag niet het geval. We stellen daarom voor dat in het mobiliteitsplan de ambitie wordt opgenomen om te voldoen aan de aanbevelingen van het Fietsvademecum: in alle straten binnen de bebouwde kom waar snelheidsregime 50 km/u geldt, wordt op afzienbare termijn een fietspad voorzien.

4. Ons grondgebied kent heel wat landelijke wegen die gebruikt worden als fietsroute, maar jammer genoeg ook als sluiproute. Het mobiliteitsplan wil terecht dit sluipverkeer op deze landbouwwegen weren. Wij stellen daarom voor dat het bestuur waar mogelijk, en kaderend in de uitbouw van een tragewegennetwerk, deze landbouwwegen voorziet van bord F99c, waardoor de weg voorbehouden wordt voor landbouwvoertuigen en zachte weggebruikers.

5. Conform het advies van de Beverse milieuraad stellen wij ten slotte voor dat de gemeente een concept van autodelen onderzoekt waarbij gemeentewagens worden gedeeld met inwoners. In Edegem, Schelle, Deinze, Bilzen, Wevelgem, Borsbeek en Schoten is dergelijk systeem al in gebruik. De gemeente kan daarbij ook privé-initiatieven van autodelen ondersteunen via haar website (geïnteresseerden via een forum met elkaar in contact brengen) en bijvoorbeeld de verzekeringskosten op zich nemen of zorgen voor gratis parkeerplaatsen. Een combinatie van gedeelde gemeentewagens met gedeelde particuliere wagens kan maken dat een standplaats voor het merendeel van de Beverenaars steeds binnen bereik is. De nabijheid van een standplaats is immers een belangrijke factor in het succes van autodelen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren