21 feb 2017

Groen-sp.a Beveren geeft volledige transparantie

Groen-sp.a Beveren vraagt volledige duidelijkheid over alle participaties van het gemeentebestuur in intercommunales, samenwerkingsverbanden, CVBA's, raden en alle andere tussenstructuren. "Laat ons de berichten van de laatste dagen aangrijpen om volledige transparantie te bieden aan onze inwoners", zeggen Pol Staut en Bram Massar, voorzitters van de lokale sp.a en Groen-afdeling. Groen en sp.a Beveren geven zelf het goede voorbeeld en publiceren alle inkomsten van hun mandatarissen op hun website: en .

www.groenbeveren.bewww.s-p-a.be/afdelingen/beveren

De mandatarissen van Groen-sp.a die betaald worden zijn onze 4 raadsleden en ons OCMW-raadslid. De gemeenteraadsleden krijgen 201 euro bruto per gemeenteraad (maximum 12 per jaar) en 172 euro bruto per commissie (maximaal 30 betalend per jaar). Ons OCMW-raadslid krijgt eveneens 201 euro bruto. Er zijn 13 vergaderingen per jaar. Daarnaast is 1 raadslid afgevaardigd in de afvalintercommunale (Ibogem, Ludo De Block in 2015, nadien Stijn De Munck, 12 vergaderingen per jaar), 1 in de Maatschappij voor de ontwikkeling van de Linkerscheldeoever (MLSO, Kristien Hulstaert, 10 vergaderingen per jaar) en 2 in de politieraad van Waasland-Noord (Issam Benali, 7 vergaderingen per jaar), waarvan 1 raadslid pas sinds het najaar 2016 (Geert Noppe). Ze worden enkel betaald wanneer ze aanwezig zijn. Een exact overzicht is te vinden in de bijgevoegde tabel. Al deze bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen. Daarvan gaat 25% bedrijfsvoorheffing af. Raadsleden worden immers door de fiscus aanzien als zelfstandigen. Daarenboven geven onze raadsleden ook nog een afdracht aan hun politieke partij. Voor Groen is dat 20% van het bruto bedrag, voor sp.a is dat 10%. De afdrachten van de raadsleden dienen voor de werking van beide lokale partijen.

10% minder zitpenningen uitgeven werd afgekeurd
We vermelden daarnaast dat Groen-sp.a in december 2013 het voorstel indiende om 10% minder uit te geven aan zitpenningen. Het initiatief van Groen-sp.a was een reactie op de lineaire besparingsmaatregel van het Beverse gemeentebestuur om alle verenigingen 10% minder subsidie te geven. Het voorstel van de oppositiepartij om de zitpenningen van de raadsleden met hetzelfde percentage te verminderen, werd weggestemd door de meerderheid van CD&V en N-VA. Daarop beslisten Groen en sp.a om tijdens deze legislatuur uit eigen beweging 10% van onze zitpenningen door te storten aan waardevolle lokale initiatieven. Zo werden de afgelopen jaren 'De Keerkring', 'Natuurpunt WAL' en 'B-asiel' bekroont met een groenrode pluim. In de komende weken maken we de vereniging voor 2017 bekend.

Er zijn waardevolle intercommunales
Groen-sp.a wenst te benadrukken dat ze bovenstaande intercommunales waardevol vindt. Ze zijn samenwerkingen tussen gemeenten om doelstellingen beter aan te pakken.

Vragen bij Fingem CVBA
Onze fractie stelt zich echter wel vragen bij andere tussenstructuren. De gemeente publiceert jaarlijks de participaties waaraan ze deelneemt. Voor Beveren alleen zijn dat er tientallen. Zijn al deze participaties nog nodig? Wat verdienen deze vertegenwoordigers als bestuurslid en welke financiële participaties worden er aangegaan? Worden de gelden duurzaam belegd? Vragen die een antwoord verdienen.
Zo vragen we al langer een commissie om transparantie te geven over Fingem CVBA. We zullen die vraag wederom herhalen op de eerstkomende gemeenteraad op 21 februari.

Onbezoldigde mandaten
Al onze andere mandatarissen doen allemaal onbezoldigd aan politiek.
Zo nemen we er graag het voorbeeld uit van beide voorzitters. Pol Staut is naast voorzitter van de lokale sp.a-afdeling ook nog lid van het beheersorgaan van de bibliotheken van Beveren. Hij is er als politiek waarnemer actief. Net zoals Bram Massar, die in de Gecoro zetelt, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

BIJLAGEN:
20170220_overzichtstabel_publieke_en_private_mandaten.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren