24 apr 2017

Groen-sp.a akkoord met oprichting Waas Zorgbedrijf

Groen-sp.a stemde op de gemeenteraad in met de oprichting van het Zorgbedrijf Waasland. Maar we gaven toch enkele bezorgdheden mee. Het Zorgbedrijf kan een antwoord geven op twee maatschappelijke uitdagingen: de vergrijzing en de dreigende commercialisering. Om het publieke zorgaanbod in stand te houden, is een grotere schaal en dus een vereniging van krachten nodig. Maar het is ook geen mirakeloplossing: er blijven nog heel wat keuzes te maken. Gemeenteraadsleden Issam Benali en Stijn De Munck kwamen met enkele bezorgdheden en voorstellen. Een eerste bezorgdheid is dat we in Beveren een redelijk goed zorgaanbod hebben, maar dat we ook in de toekomst, binnen het nieuwe Zorgbedrijf, veel investeringen nodig zullen blijven om het zorgaanbod op peil te houden. Enkel zo kan gegarandeerd worden dat alle zorgbehoevenden een plek vinden in hun gemeente tegen een betaalbare prijs. Het is geruststellend dat iedere gemeente nog een lokaal beleid kan voeren en bijvoorbeeld eigenhandig lagere ligdagprijzen vaststellen in de woonzorgcentra op hun grondgebied voor zover zij de kost daarvan wensen te dragen. Het is iets minder geruststellend dat het Beverse OCMW-bestuur in het verleden geprobeerd heeft om die ligdagprijzen te verhogen.Investeren blijft nodig

Personeel
Raadslid Benali toonde zich ook bezorgd over het personeel. We hebben in Beveren goed en gemotiveerd personeel. We moeten de belangen van personeel blijven verzorgen, want dat is uiteindelijk wat ze ook doen met onze zorgbehoevenden. Heel belangrijk daarbij is om te blijven streven naar werkbaar werk. De werkbaarheid in de sector staat immers onder druk. Er is ook nood aan aantrekkelijke jobs.

Groen-sp.a vindt dat de selectieprocedure voor de bovenbouw en de aanstelling van het bestuur goed moet uitgewerkt worden: de juiste persoon met de gevraagde competenties op de juiste plek krijgen. "De vertegenwoordigers in het Waas Woonzorgnetwerk moeten ook over voldoende expertise beschikken, of bereid zijn deze op te bouwen en voldoende tijd kunnen vrijmaken om deze opdracht naar behoren uit te voeren. Een selectie louter uit gemeenteraadsleden beperkt de mogelijkheden om tot de beste vertegenwoordiging te komen." zegt Stijn De Munck.

Inspiratie opdoen: afschaffing onderhoudsplicht
"Beveren moet ook durven leren uit gangbare praktijken in andere gemeenten betrokken in de uitbouw van het nieuwe Waas Zorgbedrijf. Zo heeft Sint-Niklaas al vele jaren geleden terecht beslist tot de afschaffing van de onderhoudsplicht", zegt Benali. "Wie arme ouders heeft die in hun oude dag niet kunnen instaan voor hun eigen zorgkost, wordt in Beveren door het OCMW aangesproken om geheel of gedeeltelijk de kost te betalen".
Benali vervolgt: "Eigenlijk moet iedereen, vanuit een principieel standpunt van sociale rechtvaardigheid en ongeacht zijn pensioen, beroep kunnen doen op betaalbare zorg. Thuis of in een rusthuis. Zolang dit niet het geval is, is het minste wat een OCMW kan doen het afschaffen van de onderhoudsplicht".

Diversiteit
Raadslid Stijn De Munck legt de focus op pluralisme. "Het Waas Woonzorgnetwerk moet zich bewust zijn van de diverse realiteit waarin het zich organiseert: proactief met een pluralistische visie inspelen op de diversiteit van onze samenleving. Dit zowel op vlak van het personeel als van cliënten", stelt De Munck. Diversiteit op alle factoren, pluralistisch in de zin dat ieder ook bij het ouder worden zijn eigenheid moet kunnen bewaren en proactief dat het woonzorgnetwerk een voortrekkersrol moet opnemen. Dit vertaalt zich in vele grote en kleine zaken zoals de noodzaak aan een divers personeelsbestand. Het raadslid denkt echter ook aan respect voor levensbeschouwing en levenseinde, investeren in personeel met specifieke opleiding zoals doventaal en meertaligheid, maar ook diverse praktische zaken zoals maaltijdkeuze.

Sociaal en duurzaam
"Sociaal en duurzaam ondernemen moet een van de fundamenten zijn van het Waas Woonzorgnetwerk en opgenomen worden in de beleidsverklaring", zegt De Munck.
"Dit sociaal en duurzaam ondernemen willen we weerspiegeld zien in een ecologische keuze bij het afvalbeleid, de samenwerking met sociale economiebedrijven, de keuze voor ecologisch verantwoorde vervoersmiddelen". Verder denkt hij aan het verbruik van fair trade goederen, ethisch beleggen en bankieren, de nieuwbouw en renovatie van duurzame gebouwen.

Overleg met armoedeorganisaties
Een overleg op regelmatige basis met armoedeorganisaties zal belangrijk zijn. In Beveren denkt De Munck aan B-Asiel en Tarara en het ruimere welzijnsveld. Gelijkaardige taken worden historisch in de ene gemeente door het gemeentebestuur, in de andere gemeente door het OCMW uitgevoerd. Het is belangrijk om hier mogelijks eenzelfde keuze in te maken.

Dicht bij de mensen
Tot slot moet er volgens raadslid Benali voor gezorgd worden dat het Wase Zorgbedrijf voldoende dicht bij de inwoners blijft staan. Dat vergt voldoende democratische controle vanuit de gemeente- en/of OCMW-raad in de toekomst. "Voldoende openbaarheid van bestuur en een mensgerichte aanpak is noodzakelijk", besluit Benali.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren