08 mei 2013

Gezocht: trage weg 43

In het Oost-Vlaamse Haaltert heeft een inwoner de  gemeente gedagvaard omdat de trage wegen niet of onvoldoende toegankelijk waren. De man werd door de rechter in het gelijk gesteld en de gemeente kreeg een serieuse dwangsom opgelegd. Het betrokken gemeentebestuur heeft intussen besloten om alle trage wegen te herstellen en roept alle grondeigenaars op om deze wegen te vrijwaren en indien nodig te herstellen. Ook in Beveren worden heel wat trage wegen door landbouwers mee omgeploegd en bewerkt. De Groen-sp.a-fractie drong daarom op de gemeenteraad van eind april aan op actie van het gemeentebestuur. Het heeft weinig zin veel geld uit te geven aan iniatieven als de tragewegenkaart of studies ivm trage wegen als de wegen in kwestie de facto ontoegankelijk zijn. Neem nu voetweg 43 in Beveren tussen de Kruibekesteenweg en de Bosstraat. Deze voetweg stopt plots halfweg het traject en loopt uit op een omgeploegd stuk land. Nochtans staat de voetweg op de tragewegenkaart van de gemeente en werd het begin en einde van de weg voorzien van een tragewegeninfopaaltje. Voetweg 43 is jammer genoeg geen alleenstaand geval. Dat is jammer, want dergelijke trage wegen vormen een prima en veilig alternatief voor fietsers en wandelaars. Kristien Hulstaert vroeg daarom op de gemeenteraad van eind apri dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid zou opnemen en de betrokken landbouwers zou aan spreken om de trage wegen langs hun perceel te respecteren en te vrijwaren. Het provinciaal reglement op de buurtwegen van 28 oktober 1976 is hierover in art. 13 en 14 trouwens zeer duidelijk en geeft het gemeentebestuur een juridisch kader om actie te ondernemen:

Art. 13: "Het is verboden de buurtwegen geheel of gedeeltelijk in te nemen, het publiek gebruik ervan te belemmeren, deze innemingen of belemmeringen in stand te houden of de weg op gelijk welke wijze te beschadigen. Het college van burgemeester en schepenen zal elke belemmering van het publiek gebruik van de weg onmiddellijk doen verwijderen."

Art. 14: "De overtredingen van dit reglement worden, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, gestraft met een boete van 1 tot 25 F en een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen of met één van beide straffen. Benevens de straf beveelt de rechter het herstel van de overtreding binnen de door hem bepaalde termijn. Hij machtigt het gemeentebestuur bij ontstentenis van de overtreder op zijn kosten in dit herstel te voorzien. De kosten zullen van de overtreder teruggevorderd worden op een eenvoudige stat, door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren