10 okt 2014

Gemeenteraad beter betrekken in duurste bouwproject ooit

Begin juni werd het definitief ontwerp van het nieuwe administratief centrum (AC) in Beveren voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. Met een geraamde kostprijs van 30 tot 35 miljoen euro gaat het om het duurste gemeentelijke bouwproject ooit in Beveren. De Groen-sp.a-fractie heeft heel wat inhoudelijke bedenkingen bij het project. Bovendien vindt de fractie dat de gemeenteraad tot nu te weinig bij het ontwerp werd betrokken. De fractie is dan ook blij met de belofte van het gemeentebestuur dat de gemeenteraadsleden de komende maanden nog de kans krijgen om het plan bij te sturen. De voorstelling van het ontwerp begin juni duurde niet langer dan een uur, waarna de gemeenteraadsleden vragen en suggesties mochten doen over een ontwerp dat ze tot een uur voordien nog niet eens hadden kunnen inkijken. Zelfs door leden van de meerderheidsfracties werden bij de voorstelling vragen gesteld over deze gang van zaken. De Beverse burgemeester repliceerde daarop dat over het AC al "zeer veel" gemeenteraadscommissies werden georganiseerd, dat men rekening moet houden met de timing en dat niet de gemeenteraad maar het managementteam (college van lokale topambtenaren) zich moet uitspreken over de invulling van het gebouw.

De Groen-sp.a-fractie gaat niet akkoord met deze redenering. Ten eerste werd de laatste gemeenteraadscommissie over het voorontwerp van het AC gegeven op 28 juni 2012. Toen bleek dat er aan het voorontwerp nog veel wijzigingen dienden te gebeuren. De commissie van begin juni was dus pas de tweede gemeenteraadscommissie die specifiek en exclusief gewijd was aan het ontwerp van het AC. Dat kan men bezwaarlijk omschrijven als "zeer veel" gemeenteraadscommissies. De Groen-sp.a-fractie betreurt de tot nu toe beperkte inbreng van de gemeenteraad in dit voor de gemeente zeer belangrijke project. Het is logisch dat het managementteam een belangrijke zeg heeft in de praktische indeling van het gebouw, maar wij vinden dat het globale ontwerp van het gebouw ? een gebouw dat de komende decennia het uitzicht van het centrum van Beveren zal domineren ? behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad zelf.

De Groen-sp.a-fractie blijft zich ook inhoudelijke vragen stellen bij het ontwerp. Wij vrezen ten eerste dat door de inplanting van het gebouw in het voorliggende ontwerp ? erg dicht tegen de N70, veel dichter nog dan het huidige politiekantoor ? er bij de heraanleg van de N70 en de komst van de tram te weinig plaats zal overblijven voor een aparte bedding voor de tram. Wij pleiten er daarom voor om het gebouw op te schuiven weg van de N70 zodat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor een dubbelrichtingfietspad, twee rijstroken, een vrije trambaan (twee richtingen) en voetpaden aan beide kanten.

We betreuren ook de keuze voor een parkeertoren. De parkeertoren staat op het mooiste plekje van de site. De bewoning die op de site wordt gepland, zit daardoor tussen een parkeertoren en de bib in geprangd. Zonder parkeertoren zou er een veel ruimer en aangenamer gebied voor bewoning beschikbaar zijn. Wij vinden het beter om te kiezen voor een ondergrondse parking van één laag onder het AC en het evenementenplein. Deze optie is duurder, maar de kwaliteit van de site wordt daardoor wel groter. Een parkeergarage onder het evenementenplein heeft als bijkomend voordeel dat deze ook kan ontsloten worden via de N70 in plaats van via de Gravendreef.

We zijn daarnaast bezorgd over de leefbaarheid van het geplande evenementenplein. Er is leven op de markt (horeca, winkels en bewoning) en leven aan het CC en het jeugdhuis. Maar als 's avonds het AC gesloten is, is er geen verbinding tussen de markt en het CC/jeugdhuis en dreigt het plein een verlaten gebied te worden. Er moet nagedacht worden over manieren om meer leven te brengen op het plein, bijvoorbeeld via een wandelpromenade of horecavoorzieningen onderin het nieuwe AC.

Wat het gebouw zelf betreft, stellen we ons vragen bij de ongunstige vormcompactheid van het gebouw. Door de vele insprongen in de gevel heeft het gebouw nu een totale gevellengte van ongeveer 600 meter. Dat is 200 meter langer dan dezelfde gevel zonder insprongen. De vele insprongen maken het ontwerp veel duurder en zijn op vlak van duurzaamheid geen goede keuze: meer geveloppervlakte is meer warmteverlies en ook meer onderhoud.

Ten slotte vinden wij dat het duurste gebouw van de gemeente qua duurzaamheid een voorbeeld moet zijn en de komende 30 jaar probleemloos moet kunnen doorstaan. Het gebouw voorziet nu in een energieprestatiepeil van E40. Een Europese richtlijn bepaalt echter dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutrale' gebouwen moeten zijn. Dat komt overeen met een energieprestatiepeil van E30. In het kader van de voortrekkersrol van de publieke sector, geldt die Europese verplichting voor nieuwe overheidsgebouwen al vanaf 2019. Wij vinden dan ook dat het nieuwe AC conform de Europese richtlijn als nieuw overheidsgebouw minstens aan het E30-peil moet voldoen. Wij stellen ook voor dat het voorliggende plan aan een duurzaamheidstoets moet onderworpen worden door een onafhankelijke organisatie (vb. VIBE) vóór de definitieve goedkeuring van het ontwerp. Om de duurzaamheid nog verder te verhogen, kan onder meer voorzien worden in zonneboilers op het dak voor warm water en douches, ecologische groendaken op de platte daken of zonnepanelen langs de zuidzijde van het gebouw die tegelijk dienst doen als zonnewering. En er mag gerust ook wat meer groen op de site voorzien worden. Waarom de binnentuin van het gebouw niet inrichten als tuin waar de werknemers 's middags buiten kunnen zitten en eten? In een dergelijke groenzone kan trouwens ook een natuurlijke waterzuiveringsstrook voorzien worden voor het afvalwater van het gebouw.

Kortom: de uitdaging bestaat er in om in het nieuwe AC functionaliteit, duurzaamheid en een uitdagend en mooi ontwerp maximaal met elkaar te combineren. De Groen-sp.a-fractie is blij dat de gemeenteraadsleden nu de kans krijgen om het ontwerp nog bij te sturen.

Ludo De Block gaf begin juni namens de Groen-sp.a-fractie over dit onderwerp een interview aan TV-Oost. U kan dit fragment bekijken via volgende link: http://www.tvoost.be/nl/2014-06-03/nieuw-ac-in-beveren-zal-30-miljoen-euro-kosten/

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren