Gemeentebestuur volgt Groen met bebossingsprojectgrond

28 April 2022

Gemeentebestuur volgt Groen met bebossingsprojectgrond

De gemeente Beveren is eigenaar van verschillende landbouwgronden binnen de voormalige glastuinbouwzone. Deze gronden kunnen dienen om ruilen te verwezenlijken om bebossingsprojecten te realiseren. Nu koopt het gemeentebestuur nog een perceel met een oppervlakte van 6 787 m² dat paalt aan die gemeentelijke gronden en dat eigendom is van de Kerkfabriek Sint-Martinus Burcht.  "In eerdere dossiers weigerde het gemeentebestuur in te gaan op de vraag van onze fractie om landbouwgronden in te zetten voor bosvorming, zowel in effectieve bosbouw als in ruilformule. We denken hier aan de verkoop van gronden in de Bosstraat of bijvoorbeeld Blauwe Staak te Vrasene. Het college was zeer formeel: geen enkele landbouwgrond zal gebruikt worden. We zijn zeer blij om vast te stellen dat het bestuur dat toch het nut inziet van bebossing in alle soorten en vormen, gezien het steeds weerkerend verhaal van lokale fijnstof buffering, CO2 opslag en opwaardering van de biodiversiteit in onze gemeente. Onze voorstellen werden toen afgewimpeld maar we zien nu een positieve wending. Bebossing is ook bij ons zeer nodig.", stelt raadslid Stijn De Munck.  Op de vraag waar de gemeente specifieke bosaanplant wil realiseren, werd nog niet concreet geantwoord. mogelijk komt de zone tussen Hof ter Saksen en Hof ter Welle in aanmerking. Dit is al sinds 2012 een verkizingspunt van Groen Beveren