Fietsleasing voor gemeentepersoneel

12 November 2021

Fietsleasing voor gemeentepersoneel

Een jaar geleden vroeg raadslid Koen Maes een eerste keer op de gemeenteraad naar de mogelijkheid om fietsleasing in te voeren voor gemeentepersoneel. Toen was het antwoord dat de gemeente er werk van zou maken zodra het juridisch-technisch mogelijk is. Vandaag is er eindelijk zicht op realisatie van deze fietsleasing. Lokale besturen kunnen sinds de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse regering van 12 maart 2021, fietsleasing aanbieden aan hun medewerkers. Op 14 oktober 2021 bracht een publicatie op de website van VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten) hierover meer duidelijkheid. Men stelt dat, op vrijwillige basis, aan fietsleasing kan gedaan worden door dit in te ruilen tegen een bestaand voordeel, nl. eindejaartoelage, fietsvergoeding, vakantiedagen.Het lokaal bestuur beslist vrijwillig over het al dan niet aanbieden van fietslease én over de voordelen die kunnen worden ingeruild. Ook het individueel personeelslid beslist vrijwillig om al dan niet bestaande voordelen om te zetten naar fietslease én welke voordelen ingeruild worden.Vooraleer men kan starten met het aanbieden van fietslease, moet de gemeente de regels bepalen en opnemen in de lokale rechtspositieregeling. Dan kan er dus een fietspolicy opgesteld worden. De modelteksten die door het ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) ter beschikking worden gesteld, zijn goedgekeurd door de rijksdienst voor sociale zekerheid. De fractie Groen vraagt het bestuur om nu werk te maken van de uitrol van fietsleasing voor het gemeentepersoneel. “Er staat het bestuur nu juridisch niets meer in de weg”, aldus raadslid Maes.Burgemeester Van de Vijver reageerde enthousiast en was blij met het positieve agendapunt vanuit de oppositie. “Ik hoor van onze diensten mobiliteit en personeel dat er veel enthousiasme is bij de personeelsgroep. De uitrol van de fietsleasing is gepland voor begin 2022”, aldus Van de Vijver.