30 apr 2011

Duurzaam bouwen is meer dan alleen beter isoleren

Een nieuwe lente, een nieuwe Batibouw. En net zoals het voorjaar kleurde ook de bouwbeurs dit jaar volop groen. Ecolabels en energieneutraal bouwen voerden de boventoon. Een positieve evolutie. Maar duurzaam bouwen is meer dan alleen maar beter isoleren. Het gaat er ook om welke materialen je gebruikt. Producten uit milieuklasse 1 of 2 zijn daarbij aangewezen. Degelijke isolatie en ventilatie hebben stilaan hun plaats verworven in de bouwsector. Ook de gemeente Beveren hanteert in een aantal nieuwe projecten de passiefhuisprincipes. Dat is positief. Maar duurzaam bouwen slaat niet alleen op het aantal centimeters isolatie, maar heeft ook alles te maken met materiaalkeuze. Isolatiematerialen kunnen worden ingedeeld in milieuklassen, afhankelijk van onder meer de uitstoot van giftige stoffen bij de productie van het materiaal en de gezondheidsschade die ze veroorzaken voor de personen die de materialen moeten plaatsen en de huisbewoners zelf. De best scorende materialen zijn te vinden in klasse 1, producten uit klasse 7 zijn inmiddels verboden in België. Heel wat traditionele materialen scoren zeer slecht op deze schaal maar worden nog steeds algemeen gebruikt, ook in bouwwerken in opdracht van de gemeente. Maar het kan ook anders. Er zijn meer dan voldoende ecologisch verantwoorde alternatieven beschikbaar. De gemeente kan hierbij het voorbeeld geven door in al haar renovatie- en isolatiewerken resoluut te kiezen voor materialen uit milieuklasse 1 of 2. Onze leefomgeving vaart er wel bij, net als de gezondheid van de werkmannen en -vrouwen die de materialen plaatsen. Wij zullen daarom bij elk gemeentelijk bouwproject in de gemeenteraad blijven aandringen op het gebruik van ecologische bouwmaterialen.

Kristien Hulstaert - Gemeenteraadslid Groen! Beveren

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.