Dreigend watertekort: droogteplan van Groen weggestemd

04 Juni 2020

Dreigend watertekort: droogteplan van Groen weggestemd

Een dreigend watertekort is realiteit geworden. Water verspillen kan echt niet langer, stelt Groen. Onze partij stelde een droogteplan voor. Dat werd weggestemd door de meerderheid. Hoewel Vlaanderen zo’n nog vrij veel regendagen per jaar telt, heerst er waterschaarste. Als we niet opletten staat Vlaanderen voor een watertekort. Aangezien in Vlaanderen erg veel mensen op een kleine oppervlakte wonen, moet het beschikbare water over veel inwoners worden verdeeld, waardoor schaarste dreigt. “Voor Beveren is dat niet anders”, zegt raadslid Stijn De Munck. “Bovendien raakt Beveren steeds meer volgebouwd en verhard door nieuwe verkavelingen. Dit heeft tot gevolg dat het regenwater op veel verharde plaatsen niet kan doordringen in de grond, maar rechtstreeks in de riolering terecht komt. Dat rioleringswater stroomt naar de rivier en verderop in de zee”. Een bijkomende bekommernis is het oppompen van grondwater voor de landbouw, industrie en bouwwerven. Om dit probleem aan te pakken vraagt Groen niet alleen striktere maatregelen omtrent ons waterverbruik, maar ook duidelijke communicatie . Het blijvend sensibiliseren van zowel particulieren maar ook bedrijven en landbouw om bewuster om te springen met hun verbruik moet mee opgenomen worden. Er zijn al enkele goede gemeentelijke initiatieven zoals verschillende eco-premies voor groendaken of ontharden van opritten, maar er is een overkoepeld droogteplan nodig.“Het watertekort is structureel. Het landschap weer watervriendelijk moeten we aanmoedigen. Natte weiden die als sponzen het water ophouden, aanleggen van hagen en boomrijen, wegnemen van de verharding. Nu krijgt de aarde geen enkele kans om regenwater op te nemen. Het stroomt zo weer weg”, stelt raadslid De Munck. Groen stelde het bestuur voor om te onderzoeken of het zwembadwater van Lago, goed voor jaarlijks 37 miljoen liter bruikbaar water dat wegspoelt via de riolering, structureler in te zetten voor bodeminfiltratie en bewatering. Zo denkt Groen ook aan waterreservoirs bij bouwwerken. Het bestuur volgde deze ideeën niet. Burgemeester Van de Vijver verwees vooral naar een bovenlokale aanpak. “Groen is echter van oordeel dat er op elk beleidsniveau inspanningen moeten geleverd worden zodat we gezamenlijk deze belangrijke uitdagingen kunnen aangaan”, besluit De Munck.