08 apr 2009

Doel is de farwest niet

Op de gemeenteraad van maart 2009 stelde Kristien Hulstaert (Groen! Beveren) onderstaande vraag over de problemen met de wegsignalisatie in Doel. "Wanneer een particulier of een overheid aan een gebouw werken wil laten uitvoeren die gevolgen hebben voor de verkeerssituatie, dwz bij werken die op de openbare weg plaatsvinden of aangrenzend aan de openbare weg en die de doorgang van het verkeer hinderen, gelden zeer strenge signalisatie- en dus veiligheidsnormen. Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde, zo het een andere openbare weg betreft. Om de vergunning te verkrijgen, moet een bouwplaatssignalisatieplan worden opgemaakt.De werken mogen pas beginnen wanneer de noodzakelijke voorbereidingen getroffen werden en de nodige signalisatie geplaatst is.Het is de veiligheidscoordinator die dit mee moet in het oog houden.

Wat gebeurt er nu in Doel:

1 De veiligheidscoördinator blijkt zich uiterst zelden te laten zien.

2 Straten worden door de aannemer of door politieagenten afgesloten met twee meter hoge hekkens.Op die hekkens bevindt zich geen enkele signalisatie, geen verlichting, geen reflectoren?

3 Volgens de geldende voorschriften moet een bord met de verantwoordelijke voor de signalisatie duidelijk zichtbaar zijn; zo'n bord is nergens te bespeuren.

4 Wanneer een straat volledig afgesloten wordt, zoals in Doel meermaals het geval was in de afgelopen weken, moet er, opnieuw volgens de geldende voorschriften, een omleiding voorzien worden: ook daar is geen spoor van te bekennen.

5 Onafhankelijk van het feit of er een omleiding is, moet er gedacht worden aan alle weggebruikers in het verkeer. De aannemer moet de nodige schikkingen treffen om de toegang tot plaatselijke eigendommen en de doorgang van voetgangers te verzekeren. Maurice Vergauwen, de voormalige veldwachter in Doel, die recht over de te slopen huizen woont werd vorige week echter letterlijk opgesloten in zijn eigen huis met de straat aan twee kanten afgesloten met hekkens en twee agenten voor de deur.

6 De aannemer mag pas starten met de werken na goedkeuring van de maatregelen m.b.t. het verkeer en de signalisatie door de bevoegde overheden. Maar in Doel starten de werken steevast voor dag en dauw, onaangekondigd; straten worden plotseling, zonder signalisatie, zonder omleiding afgesloten. Vaak is het nog donker en wordt er noch op straat, noch aan de hekken, noch aan de afbraakvoertuigen verlichting aangebracht.

7 Voor het plaatsen van een container op de openbare weg is de toelating vereist van de gemeentelijke overheid.  Doel: containers op de openbare weg zonder verlichting of signalisatie.

8 Om de lijst met overtredingen af te sluiten: vorige week werd er door de puinruimers ijverig puin geruimd, terwijl de kraan verder ging met haar afbraakwerken; puinruimers, zonder helm?

Vragen: 1 Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van de aannemer die de werken uitvoert. Dit gebeurt in Doel pertinent niet. Wie moet daarop toezien? Waarom gebeurt dit toezicht niet?

2 Doel is de Far-West niet. Zolang het dorp er is, mag men toch aannemen dat daar dezelfde regels en wetten gelden als elders in Vlaanderen?"

De burgemeester bevestigde in zijn antwoord dat het de taak is van de politie om toe te zien op de correcte uitvoering van de signalisatie. Hij zal er persoonlijk op aandringen dat dit in de toekomst beter gecontroleerd wordt.

Groen! Beveren volgt het verder op!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren