23 okt 2012

Chronologie onderhandelingen

Hieronder vindt u een volledig chronologisch overzicht van de gesprekken die wij sinds 14/10 met de verschillende partijen in Beveren hebben gevoerd. Wij hopen op deze manier enige klaarheid te scheppen in wat er de voorbije week allemaal gebeurd is. 14/10    Eerste contacten Zowel CD&V als N-VA nemen op de verkiezingsavond contact op met het kartel Groen-sp.a om gesprekken te beginnen over een nieuwe bestuursploeg in Beveren.

 

15/10    Verkennende gesprekken met N-VA en CD&V

Op de middag zit Groen-sp.a samen met de N-VA-partijtop: er wordt hen duidelijk gemaakt dat Bruno Stevenheydens (BS) als burgemeester voor Groen-sp.a onaanvaardbaar is.

's Avonds wordt gesproken met CD&V. Marc Van de Vijver (MVDV) en Mirèse Deckers noemen ons hun 'preferentiële coalitiepartner' en zeggen dat de gesprekken die ze de volgende dag met N-VA zullen hebben maar een formaliteit zullen zijn (MVDV wil achteraf niet het verwijt krijgen dat hij niet eens met hen gesproken heeft). Zij stellen ook duidelijk dat BS wat hen betreft niet in een schepencollege kan komen.

 

16/10    Demarche MVDV duwt Groen-sp.a richting N-VA

's Avonds wordt bij Groen een algemene groepsvergadering gehouden om de toestand te bespreken. De meningen zijn verdeeld over met welke partij coalitiebesprekingen moeten worden gestart. De Groenvergadering staat op het punt de beslissing uit te stellen en verder verkennende gesprekken te voeren tot plots  het bericht binnen komt dat CD&V en N-VA aan het spreken zijn over de vorming van een grote coalitie. Dat wordt bevestigd uit verschillende bronnen. Ondanks het feit dat MVDV de dag voordien Groen-sp.a zijn 'preferentiële coalitiepartner' heeft genoemd en BS in het schepencollege voor hem onbespreekbaar was, biedt MVDV aan N-VA toch aan om samen een grote coalitie te vormen. BS in het schepencollege vormt voor hem ook geen probleem meer.

Na deze demarche van MVDV, is het weinig verwonderlijk dat de Groenvergadering in de late avond beslist om exclusieve gesprekken te starten met N-VA.

 

17/10    Wouter Beke legt piste op tafel waarin MVDV stap opzij doet als burgemeester

's Morgens zit Groen-sp.a een eerste keer samen met de N-VA-partijtop. Er wordt afgesproken om samen een persbericht op te stellen en vanaf donderdagvond echt te onderhandelen. Groen-sp.a stelt in dat gesprek nogmaals dat BS een probleem blijft, maar er wordt afgesproken om in de loop van de komende dagen naar een oplossing te zoeken.

In de loop van de namiddag komt er echter een onverwachte wending: nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke laat weten dat MVDV een stap opzij zet als burgemeester en dat hij zich excuseert voor de demarche van de dag voordien.

Groen-sp.a beslist om de piste zonder MVDV verder uit te spitten. Er worden contacten gelegd met Dirk Van Esbroeck (DvE). Die is inmiddels ook op de hoogte van de piste zonder MVDV en gaat akkoord met een scenario waarin hij burgemeester wordt van een coalitie tussen CD&V en Groen-sp.a. Er wordt afgesproken om 's avonds op het gemeentehuis een eerste gesprek te hebben.

Voor het gesprek met DvE brengt Groen-sp.a N-VA op de hoogte. Zij zijn niet bereid om BS te laten vallen.

Op het gemeentehuis wordt een document ondertekend waarin zowel CD&V als Groen-sp.a zich engageren om van dan af enkel en alleen met elkaar te praten. Voor CD&V wordt dit ondertekend door DvE, Mirèse Deckers, Katrien Claus en Raf Van Roeyen, voor Groen door Jo Noppe en Ludo De Block en voor sp.a door Issam Benali en Tony Vyt.

Er wordt met CD&V afgesproken dat MVDV zelf zijn stap opzij als burgemeester mag aankondigen en verantwoorden.

 

18/10    CD&V-bestuur aanvaardt piste waarin MVDV stap opzij doet als burgemeester

's Avonds aanvaardt het CD&V-partijbestuur dat MVDV een stap opzij zet als burgemeester en dat er exclusieve onderhandelingen worden opgestart met Groen-sp.a. De communicatie naar de pers verloopt echter moeizaam. Er was afgesproken dat MVDV zelf zou communiceren over zijn stap opzij maar dat gebeurt niet. Na aandringen van Groen-sp.a maakt DvE dan toch bekend dat MVDV een stap opzij zet.

 

19/10    Eerste constructieve gesprek met CD&V

's Avonds vinden de eerste gesprekken plaats tussen CD&V (met DvE, Katrien Claus en Raf Van Roeyen) en Groen-sp.a (Kristien Hulstaert, Ludo De Block, Jo Noppe, Issam Benali, Tony Vyt en Roland Gansbeke). De gesprekken verlopen in een goede en constructieve sfeer. Er wordt door beide groepen benadrukt dat men gelooft in een gezamenlijk nieuw project voor Beveren.

Er worden in een eerste lezing al direct een aantal principes en voorstellen van Groen-sp.a aanvaard om te komen tot een nieuwe bestuursstijl in Beveren:

-          meer en vroegere betrokkenheid van de burgers bij gemeenteprojecten via een inspraaktoets (geeft bij elk gemeentelijk dossier aan hoe inspraak zal verlopen)

-          een transparantere beleidsvoering met een duidelijkere communicatie over welke projecten op stapel staan en wat er al gerealiseerd is (via webtool op gemeentewebsite)

-          een ideeënbus op de gemeentewebsite waar inwoners voorstellen kunnen leveren voor het beleid

-          de aanstelling van een klachtenambtenaar bij wie burgers terecht kunnen met problemen met de werking van de gemeentediensten

-          de splitsing van de functie van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad

-          het openbaar maken van het verslag van het schepencollege

-          een meer volwassen benadering van de gemeenteraadscommissies met debatten over grenzen van oppositie en meerderheid heen zodat de gemeenteraadsleden echte input kunnen leveren voor het beleid

Er wordt ten slotte ook een agenda voor de volgende week vastgelegd. Bedoeling is om in een eerste lezing nog voor de herfstvakantie alle thema's door te nemen zodat duidelijk wordt waar de probleempunten liggen die dan in een tweede lezing aangepakt kunnen worden.

Achter de rug van Groen-sp.a en tegen de ondertekende overeenkomst in start CD&V vrijdag  ook een tweede onderhandelingslijn met N-VA. Daar zitten voor CD&V MVDV, Peter Deckers en Mirèse Deckers aan tafel. Blijkbaar gaat dat snel: tegen maandag is er tussen CD&V en N-VA een akkoord. Groen-sp.a weet helemaal van niets en gaat er van uit dat er maandagavond zoals afgesproken onderhandeld zal worden met CD&V over sociale thema's.

 

21/10    Protest uit extremistische hoek op de N70 zet CD&V onder druk

Via een facebookgroep wordt opgeroepen tot protest zondagvoormiddag op de rotonde aan de N70 tegen de coalitiegesprekken tussen CD&V en Groen-sp.a. Het is duidelijk dat dit protest georganiseerd wordt vanuit extremistische hoek. Dat blijkt onder meer uit de aanwezigheid van verschillende (ex-)kopstukken van het Vlaams Belang en de gebruikte slogans als 'groene ratten, rol uw matten', een persiflage op een slogan die doorgaans door Vlaams Belangmilitanten wordt gebruikt om hun afkeer uit te drukken tegenover een bepaalde bevolkingsgroep. Het geeft aan dat het niet gaat om een eerbaar democratisch initiatief om mogelijke verontwaardiging bij de Beverenaars over de gang van zaken een stem te geven, maar om een vanuit extremistische hoek georkestreerde poging om het vertrouwen tussen de onderhandelaars op de proef te stellen en een centrum-linkse coalitie in Beveren tegen te houden.

 

22/10    CD&V maakt bocht van 180 graden

In de voormiddag laat DvE aan Groen-sp.a weten dat er tijdens het weekend gesprekken geweest zijn tussen CD&V en N-VA en dat er tussen beide partijen een akkoord is afgesloten. Hij zegt tegelijk alle lopende besprekingen met Groen-sp.a op. Het akkoord met N-VA wordt 's avonds door het CD&V-partijbestuur in aanwezigheid en onder druk van Pieter De Crem met 59 stemmen tegen 5 goedgekeurd.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren