25 mei 2015

Beverse meerderheid verbreekt belofte rond Saefthingedok - Groen-sp.a vraagt gemeenteraad het bestuur terug te fluiten

Op de Beverse gemeenteraad dinsdag legt Groen-sp.a de meerderheid haar eigen coalitieakkoord rond het Saefthingedok ter stemming voor. Ze verbrak haar belofte door in te stemmen met de Antwerpse eis het dok te bouwen en Doel en de poldergehuchten op te geven. Bij het begin van de Beverse coalitie van CD&V en N-VA in 2012 stelde beide partijen een nota op met 20 prioritaire punten. Deze vormden de basis van het beleid van deze meerderheid. Het is een cruciaal document: de raadsleden van de meerderheid schaarden zich hiermee achter deze coalitie. Dit werd door de meerderheidspartijen ook zo gecommuniceerd naar de burger. Nu staat een belangrijk punt uit de coalitienota ter discussie, meer bepaald punt 4:

"De gemeente is geen voorstander van een Saeftinghedok. Indien dit dok er niet komt, kan er in de Saefthingezone, waaronder de plaats Doel, een andere invulling gebeuren. Hiervoor zal de gemeente reeds onmiddellijk een toekomstvisie ontwikkelen om op korte termijn te bekijken welke invulling kan en waarvoor het nodig maatschappelijk draagvlak kan ontwikkeld worden. In die context zijn we als gemeente dan ook geen voorstander van verdere onteigeningen".

De Beverse bestuursmeerderheid heeft zich de afgelopen weken in de havenbedrijven, Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en in het Antwerps Havenbedrijf (GHA), echter akkoord verklaard met de Antwerpse vraag om het Saeftinghedok te bouwen. Dit druist regelrecht in tegen punt 4 uit de coalitienota van oktober 2012. Dit gemeentebestuur heeft inspraak in beide havenbedrijven en zitten bovendien ook in de Vlaamse Regering. Er zijn dus heel veel mogelijkheden om vanuit Beveren en overeenkomstig punt 4 uit de coalitienota een kritische houding aan te nemen tegenover de Antwerpse vraag naar de bouw van het Saeftinghedok.
Maar de lijnen lijken eerder andersom te werken. Wat het GHA wil, wordt door Beveren zonder tegenkanting aanvaard, zelfs nog voor de Beverse gemeenteraad hierover geïnformeerd of gehoord werd.

Wij vragen vandaag duidelijkheid over het standpunt van de Beverse meerderheid rond de aanleg van het Saeftinghedok en leggen daarom punt 4 van de coalitienota van oktober 2012 ter stemming voor aan de gemeenteraad. Het coalitieakkoord van deze meerderheid stelt duidelijk dat "de gemeente geen voorstander is van het Saeftinghedok". Deze passage uit de coalitenota wordt nu flagrant met de voeten getreden. De raadsleden van de meerderheid krijgen via deze stemming de kans om overeenkomstig de bepalingen van de coalitienota van 2012 het gemeentebestuur terug te fluiten en de Beverse steun aan de Antwerpse vraag om een Saeftingehdok ondubbelzinnig af te keuren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren