26 mei 2010

Beverse bevolking mag zich toch uitspreken over uitbreiding E34

De Vlaamse overheid stelt de aanleg voor van een nieuwe parallelwegenstructuur langsheen de E34. Over deze plannen moeten de betrokken gemeenten een publieke consultatieronde organiseren van begin mei tot begin juni. De gemeente Beveren had dit eind mei nog steeds niet gedaan. Op vraag van raadslid Kristien Hulstaert (Groen!) wordt deze consultatie nu alsnog georganiseerd. De door de Vlaamse overheid (departement Mobiliteit en Openbare Werken) uitgetekende nieuwe parallelwegenstructuur langs de E34 (aangeduid in rood op kaartje) loopt grotendeels op Bevers grondgebied: vanaf de kruising met de N451 (Kieldrecht-Vrasene) tot in Zwijndrecht. Bedoeling is om zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de E34 telkens 2 bijkomende rijvakken en een pechstrook aan te leggen met ronde punten bij de op- en afritten in Vrasene en Melsele. Bovendien stelt de Vlaamse overheid voor de bestaande aansluiting tussen de E34 en de R2 in Beveren (op- en afrit naar Liefkenshoektunnel) sterk in oppervlakte te vergroten en een bijna even groot nieuw aansluitingscomplex aan te leggen tussen de E34 en de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van de Waaslandhaven nabij Stenengoot. Deze twee 'druppels' snijden diep in in het landbouwgebied en de open ruimte (met o.a. Singelberg) tussen de E34 en de woonkernen van Beveren en Melsele.  

In alle andere bij de plannen betrokken buurgemeenten (Antwerpen, Zwijndrecht en Sint-Gillis) werd - zoals voorgeschreven - via de gemeentelijke website een publieke consultatieronde opgestart. Bedoeling is dat de bevolking en het betrokken middenveld input kunnen leveren voor de milieubeoordeling die van deze plannen gemaakt zal worden. Welke milieueffecten moeten worden onderzocht? Welke mogelijke alternatieven moeten mee in rekening worden genomen?De consultatieprocedure wordt in de andere gemeenten al afgesloten begin juni. In Beveren is ze nog niet eens opgestart. Daardoor blijft de Beverse bevolking verstoken van het recht op inspraak in de beoordeling van de uitgetekende plannen. En dat ondanks de grote impact van de plannen op het resterende landbouwgebied en de open ruimte tussen de E34 en de woonkernen van Beveren en Melsele.

Gemeenteraadslid Kristien Hulstaert (Groen!) riep op de gemeenteraad van 25 mei het gemeentebestuur op om zeer dringend werk te maken van een publieke consultatieronde over de plannen voor de E34. Het gemeentebestuur heeft nu via haar website laten weten dat deze ronde alsnog wordt opgestart. Op vraag van raadslid Hulstaert ging de bevoegde Vlaamse administratie ook akkoord om de termijn voor consultatie te verlengen tot 23 juni.

Meer fundamenteel stelt Groen! Beveren zich ook vragen bij de plannen zelf. De draagkracht van de gemeente Beveren is niet oneindig. Samen met de in het mobiliteitsplan van de Wase burgemeesters voorgestelde verbreding van de E17 dreigt de uitbreiding van de E34 het woongebied Beveren/Melsele te reduceren tot een wooneiland tussen twee grote autosnelwegen in. Beveren ondervindt nu de gevolgen van de ongebreidelde uitbreiding van de haven die door het gemeentebestuur steeds wordt verdedigd (zie o.m. de actieve medewerking van de gemeente bij het verdwijnen van Doel voor het economisch zinloze Saefthingedok). Met de plannen voor de uitbreiding van de E34 wordt de symbolische grens doorbroken die de E34 altijd is geweest tussen het havengebied en de woongebieden Beveren/Melsele. En dat is te betreuren omdat er verschillende mogelijkheden bestaan om de parallelwegenstructuur langs de E34 zo te plannen dat de impact van nieuwe infrastructuur op het gebied ten zuiden van de E34 beperkt blijft. Dat kan o.m. door parallelwegen vooral aan de noordkant van de E34 aan te leggen en de inrichting van de 2 geplande druppels te herdenken of te vervangen door andere mogelijke aansluitingen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren