17 feb 2018

Beveren kreunt onder stikstofdioxide

Raadslid (Groen-sp.a) vroeg op de gemeenteraad aandacht voor het nieuwe luchtkwaliteitsmodel van het VITO/VMM. Het model geeft een overzicht van de uitstoot van stikstofdioxide in Vlaanderen. Er kan tot op straatniveau worden gekeken.Geert Noppe

Onder krantenkoppen als 'Luchtvervuiling in Vlaanderen slechter dan gedacht' en 'Niet alleen in de steden maar ook in kleinere gemeenten is luchtkwaliteit zeer slecht' werden die resultaten bekend gemaakt: tot in de kleinere gemeenten worden de Europese stikstofnormen overschreden.

"In vergelijking met vroegere studies levert het model heel wat nieuwe gegevens: het gaat ook over stikstofdioxide (NO2) en niet enkel over fijn stof. De aanwezigheid van NO2 is rechtstreeks gerelateerd aan de verbranding door dieselmotoren is dus een gevolg van druk verkeer, files en vrachtverkeer", licht Noppe verder toe. "Daar waar het Airbezenproject een indicatief beeld geeft van de fijnstofconcentraties op bepaalde plaatsen, voegt de studie van VITO/VMM alle bestaande en gekende harde cijfers samen en extrapoleert die naar alle straten". Noppe concludeert dat de alarmerende resultaten van vorige studies een onderschatting zijn. "De luchtkwaliteit is nog slechter dan gedacht".

Wat blijkt voor Beveren?
De omgeving van de E34 en de E17 kreunt onder stikstofdioxide. Het gehele havengebied en omgeving kleurt donker. Maar wat vooral opvalt is dat ook heel wat woongebieden extra kwetsbaar zijn. "In de Koolputstraat, het Leurshoek, de Halfdreef, de Klapperstraat, de N451 in de dorpskern van Vrasene, de N70 in Beveren en Melsele en op de N450 in Melsele wordt de Europese norm overschreden", zegt Noppe. "De werken aan de ring zijn nog niet begonnen, er zijn plannen om de haven verder uit te breiden en er worden wijken bijgebouwd. Men mag aannemen dat de luchtvervuiling in Beveren de komende jaren enkel zal toenemen".

Airbezen en Atmosys
De gegevens van beide studies bevestigen of overtreffen zelfs wat we al wisten uit vorige studies. Onlangs werden in Beveren de resultaten van het Airbezen-project voorgesteld, dat specifiek de fijnstofconcentraties onderzocht. Ook hiervoor vroegen we aandacht op de gemeenteraad, zonder veel effect.

Die resultaten waren dan weer vergelijkbaar met de cijfers van het ATMOSYS-project dat we met Groen-sp.a in het begin van de legislatuur op de agenda plaatsten. Dit werd gekoppeld aan ons "Bevers Actieplan Fijnstof" dat toen door de meerderheid werd weggestemd.

Geen actie vanuit gemeentebestuur
Het gemeentebestuur blijft echter passief: er is geen visie, geen plan. Men verschuilt zich achter hogere overheden en beweert dat er op gemeenteniveau al genoeg gebeurt. Het bestuur stelt dat er weinig extra kan worden ondernomen, iets wat wordt tegengesproken door de onderzoekers. "Het feit dat de eigen meetapparatuur al geruime tijd buiten werking is wegens een defect, is illustratief voor deze houding."

Wie echter de moeite doet om de verschillende studies te bestuderen, krijgt heel interessante tips aangereikt: aan de resultaten zijn lijsten toegevoegd met concrete beleidsmaatregelen die men op gemeentelijk niveau kan invoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar in de gemeente Beveren beweegt er weinig.

Ondertussen blijven wetenschappelijke studies verschijnen die de effecten aantonen van luchtvervuiling op onze gezondheid. Jaarlijks sterven in ons land minstens 10.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen. Niet alleen stikstofdioxide en roet, maar ook fijn en ultrafijnstof veroorzaken of verergeren hart- en longziekten, astma en allergieën, en kanker.

De schepen krijgt jaarlijks een budget ter beschikking om binnen het milieubeleid eigen accenten te leggen. Dit budget wordt echter nauwelijks gebruikt, men heeft niet meteen een idee wat daarmee aan te vangen. We raden de schepen aan om eens naar de websites van Vito, VMM of het Airbezenproject te surfen in de hoop dat ze daar inspiratie opdoet voor een doortastend milieubeleid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren