19 sep 2018

Beveren haalt norm niet op vlak van bebossing

De aanleg van bossen in Vlaanderen gaat te traag. In Beveren, waar Groen Beveren samen met Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en provincieraadslid Riet Gillis vandaag actie voert, loopt de aanplanting van bossen niet zoals beloofd. Na 2011 is er zelfs geen enkele hectare bos bijgekomen in Beveren. En dat terwijl slechts 1% van de totale oppervlakte van Beveren bos is.

Beveren haalt norm niet

In Beveren voorzag het Agentschap voor Bos en Natuur dat er tussen 1994 en 2018 50 hectare bos ontwikkeld kon worden. Daarvan werd 4,5 hectare effectief aangeplant, allemaal vóór 2011. Wie zoekt naar bos in Beveren heeft een vergrootglas nodig. Er zijn de parken van Cortewalle en Hof ter Saksen maar daar houdt het zowat op. Slechts 1% van de totale oppervlakte van Beveren is bos. Groen vindt het dringend tijd om daar iets aan te doen. De gemeente moet zorgen voor meer bos. Vooral in het kleinstedelijk gebied Beveren-Melsele dat zich in sneltreinvaart ontwikkelt, zijn er de voorbije decennia heel wat nieuwe woonwijken bijgekomen en verdwijnen de laatste overgebleven groene stukken. Daardoor wordt de nood aan openbare en toegankelijke natuur en bos voor de bewoners alleen maar groter.

Beveren kan meer

Beveren moet werk maken van een bebossingsplan dat onder meer voorziet in een centraal gemeentebos en een bos in elke deelgemeente. Voor zo’n gemeentebos zijn er in Beveren verschillende interessante locaties. Bijvoorbeeld rond het gebied van de Westakkers. Of waarom niet eindelijk werk maken van een bosverbinding tussen Cortewalle en Hof ter Saksen? Of het aanleggen van een bufferbos langs de E34 en E17? Het vormt de ideale manier om te komen tot een gebied in het centrum van de gemeente waar jong en oud kan genieten van de rust en de natuur. Zo’n gemeentebos kan heel wat verschillende stukjes natuur omvatten: een speelbos voor kinderen en jeugdbewegingen, een picknickplaats in het groen omgeven door hoogstamfruitbomen en bessenstruiken, stukken waar de natuur zijn gang kan gaan.

Initiatieven uit het  verleden zoals jaarlijkse boomplantacties en het aanleggen van een geboortebos genieten zeker onze steun maar zijn niet voldoende. Meer bos is noodzakelijk voor de leefbaarheid van het gebied. Bossen maken mensen gezonder en creatiever, zorgen voor een aangename woonomgeving en zijn de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast en zijn erg belangrijk voor de plaatselijke biodiversiteit.

Ann Vermeulen, lijsttrekker Groen-sp.a Beveren: “We hebben dringend nood aan meer bos en ook toegankelijk bos waar alle generaties zich thuis voelen. Een plaats waar gewandeld kan worden, een gezellige picknick mogelijk is en waar kinderen op avontuur kunnen gaan. Bos maakt gelukkig dus een bos voor iedereen op wandelafstand zou fantastisch zijn.”

Gezondheid en klimaat

De voordelen van bos zijn ruimschoots beschreven in wetenschappelijke studies. De impact van bossen op hitte- en wateroverlast in dicht bebouwde stedelijke omgevingen is enorm. Bomen zijn de ideale natuurlijke airco. In de zomer loopt het temperatuurverschil tussen bos en dicht bebouwde gebieden op tot tien graden. Gezien de extreme hitte van deze zomer en de verwachtingen voor de komende jaren zijn meer bossen geen overbodige luxe. Daarnaast zijn bomen en bossen de ideale waterbuffers voor woongebieden waar de bodem alsmaar meer verhard is. Opnieuw een oplossing voor een probleem dat de komende jaren enkel groter wordt.

Maar ook voor onze gezondheid zijn de positieve effecten van naburige bossen niet te onderschatten, vooral bij welvaartsziekten. In een regio waar 25 procent kampt met overgewicht en 30 procent met stress zijn bossen enorm belangrijk. Zo levert een stijging van 10 procent groenoppervlakte binnen 1 kilometer van de woonomgeving een besparing van 214 euro per inwoner aan ziektelasten. We zien dat de positieve effecten het grootst zijn bij maatschappelijk kwetsbare groepen. Investeren in natuur is investeren in gezonde inwoners, met lagere kosten voor gezondheidszorg als gevolg. 

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid Groen: “Mensen gaan pas echt gebruik maken van groene ruimte als die op maximaal drie kilometer van hun deur is. Aangezien alsmaar meer mensen in appartementen zonder tuin wonen, zijn stadsbossen en parken van levensbelang. Zo hebben kinderen die in het groen wonen minder last van longaandoeningen, ouderen blijven langer actief, de kans op depressie daalt met een kwart, obesitas neemt gevoelig af en zelfs de criminaliteitscijfers dalen door verminderde stress.”

Doelstelling halen tegen 2030

Het is cruciaal dat er opnieuw kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen opgesteld worden voor de realisatie van bossen. Daarbij hoort ook een duidelijke deadline en een degelijk monitoringsysteem dat (online) publiek te raadplegen is. De ambitie van Groen is om tot 2030 ieder jaar 300 hectare bos aan te planten om zo binnen twaalf jaar de initiële doelstelling van 4.810 hectare te halen. De steden en gemeenten kunnen daarin hun rol spelen, maar dan moet de Vlaamse overheid hen meer ondersteunen dan nu het geval is.

“Lokale overheden spelen een cruciale rol bij de realisatie van bossen, maar er is nood aan een overkoepelend ondersteunend kader vanuit de Vlaamse overheid. Dit gaat niet enkel om voldoende financiële middelen, er is ook een flexibeler en eenvoudiger vergunningsbeleid nodig. Daarnaast moet de gemeentefinanciering herzien worden. Die wordt nu enkel berekend op basis van aantal inwoners en bedrijven, terwijl behoud, inrichting en openstelling van natuur en bos minstens even belangrijk zou moeten zijn.”

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren