Betaalbaar wonen in Beveren voor iedereen

04 Oktober 2020

Betaalbaar wonen in Beveren voor iedereen

Er is een groeiende groep mensen die geen betaalbare huurwoning meer vindt in het bestaande aanbod. Groen Beveren stelt vast dat de vraag te groot is en het aanbod te beperkt en vraagt daarom naar een bredere en gecoördineerde aanpak. Er zijn lange wachtlijsten bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij, er is een groeiende vraag naar betaalbare woningen op de private huurmarkt. Hiertegenover staat het beperkte aanbod op de markt en via het sociale verhuurkantoor. Voor heel wat gezinnen en alleenstaanden betekent dit een dagelijkse stress. Een betaalbare woning vinden is immers een basisbehoefte. Zonder woonst, kan je niets verder opbouwen. Ann Vermeulen stelt vast dat de woningmarkt ook in Beveren steeds vaker gekenmerkt wordt door een wanverhouding tussen de kwaliteit en de prijs van de woningen. In de realiteit betekent dit dat er binnen een betaalbare prijsklasse weinig tot geen woningen meer te vinden zijn. Als die er wel zijn, zijn ze vaak in een slechte staat. In een hogere prijsklasse heeft Beveren echter een ruim aanbod en kunnen we zeggen dat er heel wat mooie woningen en appartementen te vinden zijn. “We mogen echter niet blind zijn voor het toenemend aantal gezinnen en alleenstaanden, die geen geschikte woning vinden of dreigen hun woning te verliezen vanwege kwaliteitsproblemen”, zegt Vermeulen. Groen stelt een taskforce wonen voor om gezamenlijk oplossingen uit te werken voor mensen die geen betaalbare huurwoning vinden. “In een taskforce kan je gemeentelijke diensten, het middenveld, private partners en sociale woonactoren samen rond de tafel brengen. Er kan samen gezocht worden naar oplossingen voor de bestaande woonnoden in onze gemeente”, stelt Vermeulen. Een Taskforce Wonen kan actiepunten formuleren die vandaag, morgen en overmorgen helpen om hun recht op wonen in onze gemeente maximaal te realiseren. Het gemeentebestuur volgde niet, schepen Vlegels beweert dat de huismarkt divers genoeg is. Voor Groen kan het niet zijn dat het aanbod steeds verder opschuift voor middenklasse en hogere klasse, maar dat betaalbare woningen steeds zeldzamer worden. Samen zoeken naar structurele oplossingen en tijdelijke oplossingen vinden voor de meest precaire en urgente situaties is belangrijk voor Groen.