Berm maaien: “te vroeg en bespoten met gif”

16 Juni 2020

Berm maaien: “te vroeg en bespoten met gif”

Volgens het bermdecreet mogen de bermen langs de wegen pas gemaaid worden vanaf 15 juni. In verschillende Beverse deelgemeenten werden de bermen in mei al gemaaid. “Er werd in sommige gevallen zelfs gif gebruikt.” Overtredingen die door Groen-raadslid Stijn De Munck werden aangekaart op de laatste gemeenteraad. Groen Beveren heeft altijd gepleit voor het verduurzamen van bermen en grachtkanten. “Naast de kilometers groene bermen die we in de lente kunnen bewonderen in de gemeente zijn er toch nog hier en daar goed zichtbare gesproeide bermen en grachtkanten. Deze zijn in strijd met het Vlaams bermdecreet. De bespoten bermen zijn veelal in particuliere handen”, zegt De Munck. Verrassend was de vaststelling dat slechts een melding van gifspuiten werd geregistreerd en geen enkel boete opgestuurd in de laatste twee jaar. Dit terwijl Groen Beveren zelf gedurende een bescheiden fietstocht midden mei een tiental inbreuken kon fotograferen. “Op enkele plaatsen werden flagrante overtredingen vastgesteld”, aldus De Munck. “Het is duidelijk dat het college met een andere registratie moet werken om het probleem in kaart te brengen en aan te kaarten,” stelt het raadslid. Op dit moment werkt de gemeente enkel met dossiers waarbij men de dader op heterdaad betrapt, gelijklopend met sluikstorters. Groen vindt dat deze aanpak anders kan en moet. De handhavingsambtenaar kan via de GIS-cel alle gespoten grachten en bermen perfect registreren en eigenaars en pachters in kaart brengen. Zo kan men deze gegevens en cijfers gaan vergelijken met volgende jaren en wordt de inbreuk niet meer zo anoniem. “We hopen dat het college een kordate aanpak wil tonen om deze roestplekken definitief tot het verleden te maken,” besluit De Munck.