30 apr 2013

Auditeur Raad van State wil schorsing glastuinbouwzone

De auditeur bij de Raad van State adviseert om het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Glastuinbouwzone Melsele' te schorsen. Binnen enkele weken beslist de Raad van State definitief over de zaak. Ook Groen Beveren stelde zich in het verleden al grote vragen over het project, onder meer door de mogelijke daling van het waterpeil in het gebied en het daarmee gepaard gaande gevaar voor de in de grachten rond het Fort van Zwijndrecht opgeslagen munitie. Klik  voor onze tussenkomst hierover op de gemeenteraad van januari van dit jaar.hier

Het actiecomité tegen de glastuinbouwzone spande enkele maanden geleden een procedure aan bij de Raad van State tegen het PRUP dat het megaserrecomplex in Melsele mogelijk moet maken. De auditeur bij de Raad van State hekelt nu in zijn advies de onzorgvuldigheid in de besluitvorming rond het project. Eerst en vooral beaamt de auditeur dat er onvoldoende zekerheid is dat het waterpeil in de ringgracht rond het Fort van Zwijndrecht niet zou dalen. Een daling van het waterpeil kan ervoor zorgen dat de onstabiele munitie in de ringgrachten bloot komt te liggen met alle gevaren vandien voor omwonenden en de glastuinbouwzone zelf.

De auditeur verbaast zich er ook over dat de watertoets onzorgvuldig werd uitgevoerd. Dit is nochtans essentieel om de impact te weten op de ringgracht. Volgens de wetgeving moet de watertoets worden opgevat "als een proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen op het watersysteem, zodat deze toets als een belangrijk preventief instrument fungeert". De auditeur is dan ook kritisch: "Om te voldoen aan deze zorgplicht kan de plannende overheid er dan ook niet mee volstaan de verantwoordelijkheid ter zake door te schuiven naar de vergunningverlenende overheid".

De auditeur komt tot volgende conclusie: "de combinatie van de voorgaanden, leidt op het eerste gezicht tot de conclusie dat de overheid zich niet ten volle van de haar opgelegde zorgvuldigheidsplicht heeft gekweten door de problematiek van het munitiestort in de ringgracht van het Fort buiten beschouwing te laten".

De auditeur stelt ook dat er wel degelijk sprake is van een persoonlijk belang van de omwonenden bij het project (wat noodzakelijk is om een procedure te voeren bij de Raad van State), iets wat de provinciale overheid trachtte te betwisten. Daarbij verwijst de auditeur naar de "muur van glas" waarop de omwonenden zullen moeten kijken en stelt hij dat "in de gegeven omstandigheden kan worden aangenomen dat het PRUP de leefomgeving van de (?) verzoekende partijen merkelijk verstoort".

Uit alle bovenstaande argumenten volgt dat de auditeur voorstelt om "de schorsing van de tenuitvoerlegging van het PRUP 'Glastuinbouwgebied Melsele' te Beveren, te bevelen". Kristien Hulstaert, fractieleider van Groen-sp.a, confronteerde op de gemeenteraad van eind april burgemeester Van De Vijver met het advies van de auditeur. De burgemeester wenste voorlopig niet te reageren en wacht een definitieve uitspraak van de Raad van State af.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren