Ann Vermeulen trekt ambitieuze lijst Groen-sp.a Beveren

21 Oktober 2017

Ann Vermeulen trekt ambitieuze lijst Groen-sp.a Beveren

Groen en sp.a in Beveren hebben de lijsttrekker, lijstduwer en topplaatsen op hun gezamenlijke lijst bekend gemaakt. Lijsttrekker wordt , 40 jaar, bestuurslid en secretaris van Groen Beveren. Op de tweede plaats staat , het gemeenteraadslid van sp.a. De derde plaats gaat naar de 22-jarige

Ann VermeulenIssam BenaliMéline Rovillard (sp.a). Stijn De Munck, gemeenteraadslid voor Groen, volgt op de vierde plaats. Huidig fractieleidster Kristien Hulstaert (Groen) gaat de lijst duwen.

Kristien Hulstaert is vol vertrouwen. "Ik ben overtuigd van de slagkracht van deze lijst. Goed kunnen besturen hangt niet af van het aantal jaren dat iemand al in de raad of het college actief is. Goed besturen is vooral een kwestie van visie, openheid, luisterbereidheid en de capaciteit om vooruit te denken. Met deze lijst hebben we die competenties meer dan voldoende in huis".

Ann Vermeulen toont ambitie met Groen-sp.a Beveren. "Er zijn een aantal beleidsdomeinen waar wij ondernemender willen zijn dan het huidige bestuur. Denk aan de leefomgeving van de Beverenaars: mobiliteit, open ruimte, lokale economie", zegt Vermeulen. "Een gemeentebestuur staat het dichtst bij de mensen. We willen dat de gemeente meer overleg en participatie organiseert in een zo vroeg mogelijk stadium van gemeentelijke projecten. Als mensen betrokken worden en mee kunnen denken, is een meer dynamisch beleid mogelijk met meer draagvlak".

Dat is ook de filosofie waarmee Groen-sp.a het politiek project voor Beveren verder wil uitschrijven. "We willen met het gemeenschappelijk project uit 2012 als achtergrond en de voorbije vijf jaar werk in de raad met zo veel mogelijk mensen in gesprek gaan over voorstellen en ideeën, over hun streefbeeld voor Beveren", zegt Méline Rovillard. Volgens Méline staan de Beverenaars te wachten op een écht vernieuwend beleid. "Op een gemeente waar men aandacht heeft voor jong en oud."

Samen naar de kiezer
Begin augustus kondigden Groen en sp.a in Beveren aan dat ze ook bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 samen op een lijst opkomen. Beide partijen zetten daarmee hun samenwerking vanuit 2012 verder. In aanloop naar de verkiezingen organiseren ze inspraakmomenten voor de inwoners om hun ideeën en voorstellen te doen.

In 2012 stonden Groen en sp.a samen op één lijst. Het programma was toen opgebouwd rond vijf thema's: een groener, socialer, warmer, mobieler en beter bestuurd Beveren.
Sinds begin 2013 is de vierkoppige fractie aan het werk om deze doelstellingen ook in de praktijk te brengen. Inmiddels hebben ze bijna 400 vragen en voorstellen in de raad gebracht. Dat maakt hun de grootste en actiefste oppositiepartij.
"Het werk dat de voorbije jaren werd geleverd, toont aan dat de fractie actief en constructief is", zegt fractieleidster Kristien Hulstaert. Naast Kristien Hulstaert (Groen) zetelen ook Issam Benali (sp.a), Geert Noppe en Stijn De Munck (Groen) in de fractie Groen-sp.a.

Verwezenlijkingen
Toen Groen-sp.a in 2013 de fietsstraten voorstelden, een punt uit hun programma van 2012, was dat nieuw voor Beveren. Nu zijn fietsstraten zichtbaar in de gemeente, groeit het draagvlak ervoor en zorgen ze mee voor een veiliger mobiliteit in de kernen.
Al jaren vroegen beide partijen aan het gemeentebestuur om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen mogelijk te maken. Tijdens de raad van mei werd de motie van Groen-sp.a met die oproep ondertekend. "De Groen-sp.a-fractie is actief en constructief en is dus meer dan een oppositiegroep", bewijst Hulstaert.
Op de raad van september nam de meerderheid nog twee voorstellen aan. Issam Benali zag zijn voorstel voor een sterretjesweide aanvaard. Daarnaast kwam er op voorstel van Stijn De Munck ook een goedkeuring om alle gemeentelijke eigendommen als jachtgebied te schrappen en alle burgers te informeren.

Voorbereiding programma
Om onze voorstellen  voor een  ecologisch en sociaal toekomstproject op maat van de inwoners van Beveren uit te werken, zullen Groen en sp.a in het najaar iedereen uitnodigen om ideeën en voorstellen met ons te delen. "We zullen eerst ons oor te luisteren leggen en pas daarna voorstellen op papier zetten", zeggen de lokale voorzitters van beide partijen, Bram Massar van Groen en Pol Staut van sp.a.

De Groen-sp.a-fractie heeft de voorbije jaren actief een heel breed werkterrein bestreken. Met gerichte, kritische vragen en realistische voorstellen. "We staan er in Beveren en zijn klaar voor meer".

Bio Ann Vermeulen
Ann Vermeulen is mama van 2 dochters en werkt bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze ijvert voor gelijke onderwijskansen voor vluchtelingen en asielzoekers. Voordien werkte ze 16 jaar als leraar en coördinator op de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren. Daar was ze naast lesgeven ook betrokken was bij burgerschapseducatie, gelijke kansen onderwijs, psychosociale zorg en onthaalonderwijs voor nieuwkomers. Vanuit een actief scoutsverleden en een aantal jaren vrijwilliger bij Oxfam (Wereldwinkel) en het stiltehuis De Rank is ze altijd in beweging geweest om zich maatschappelijk te engageren. Zo is ze nu groepsverantwoordelijke van Voedselteam Beveren, is ze actief bij Gastvrij Beveren en al jaren betrokken bij de werking van Groen, als secretaris van de groep.

Bio Méline Rovillard
Méline Rovillard is 22 jaar, studente en geboren in Beveren. Ze zit in het laatste masterjaar rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich specialiseert in sociaal recht. Ze ging steeds naar school in Beveren: van Sint-Jan, Sint-Martinus tot Sint-Maarten. Méline is altijd geïnteresseerd geweest in muziek, cultuur en mensen. Jaren op de Kunstacademie van Beveren werden snel bijgetreden door weekends in Jeugdhuis Togenblik. Vrijwilliger zijn, evenementen organiseren en pintjes tappen ontbreken zeker niet. Sinds enkele jaren is ze actief bij sp.a Beveren en vervult ze met veel plezier de rol van secretaris. Méline voelde zich van kinds af aan geraakt door de problemen in de wereld en werd gedreven door het idee 'ik wil mensen helpen'. Ze pleit voor rechtvaardigheid en hecht bijgevolg veel waarde aan thema's als jeugd, sociale rechten, gelijkheid, armoede en ouderenzorg. Hiervoor zal ze zich dan ook met passie inzetten.

copyright: Kristof Pieters

Van links naar rechts op de foto (copyright: Kristof Pieters): Kristien Hulstaert (lijstduwer, Groen), Stijn De Munck (4de plaats, Groen), Ann Vermeulen (lijsttrekker, Groen), Méline Rovillard (3de plaats, sp.a) en Issam Benali (2de plaats, sp.a).