Ann Vermeulen

Secretaris Groen Beveren

Lijsttrekker Groen-sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14/10/2018

Contact:
Mail: ann.verm@gmail.com
Facebook: kijk hier
Twitter: @anne_verm

Meer info over Ann:
Ann is 40 jaar, mama van 2 dochters (Jade 11 en Nette 9) en werkt bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze ijvert voor gelijke onderwijskansen voor vluchtelingen en asielzoekers. Voordien werkte ze als leraar en coördinator op de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren. Daar was ze naast lesgeven ook betrokken was bij burgerschapseducatie, gelijke kansen onderwijs, psychosociale zorg en onthaalonderwijs voor nieuwkomers. Vanuit een actief scoutsverleden en een aantal jaren vrijwilliger bij Oxfam (Wereldwinkel) en het stiltehuis De Rank is ze altijd in beweging geweest om zich maatschappelijk te engageren. Zo is ze nu groepsverantwoordelijke van Voedselteam Beveren, is ze actief bij Gastvrij Beveren en al jaren betrokken bij de werking van Groen, als secretaris van de groep.