10 jun 2015

Analyse Groen-sp.a rond Saeftinghedok: er is wel een alternatief!

Groen-sp.a Beveren heeft zich verder verdiept in het dossier en zegt dat er heel wat kanttekeningen te maken zijn bij de zogenaamde economische noodzaak van een nieuw containerdok. Ze moeten een grote terughoudendheid verantwoorden. "De situatie is niet veranderd. De argumenten tegen een nieuw dok, die wij ook vroeger aanvoerden, blijven gelden", zegt fractieleider Kristien Hulstaert. 1. De groeiprognoses van het Antwerps Havenbedrijf (GHA) blijven even overdreven als tevoren. Sinds 2014 zitten we eindelijk terug lichtjes boven het recordpeil van 2008. Maar zelfs rekening houdend met deze positieve ontwikkeling zijn de groeicijfers die men hanteert fenomenaal: in het lage groeiscenario neemt de overslag van containers toe met 50% tegen 2030 en met 80% tegen 2050. In het hoogste groeiscenario neemt de overslag van containers toe met 200% tegen 2030 en met 300% tegen 2050.

De argumenten:

2. Containeroverslag is iets van de vorige eeuw. Er zijn mondiale ontwikkelingsscenario's mogelijk die de groeiprognoses aantasten en er is de grote afhankelijkheid van olie. Het is geen toekomstgerichte onderneming en genereert weinig tewerkstelling en weinig toegevoegde waarde.
3. De mobiliteitsafwikkeling van het transport: er is sprake van 16.000 extra vervoersverplaatsingen per dag, waarvan 11.000 vrachtwagens.
4. De maatschappelijke kost die het transport van al die duizenden containers met zich meebrengt is zeer hoog. Die wordt in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) enkel uitgedrukt in euro, wat op het eerste zicht logisch lijkt, maar volkomen nietszeggend is. Er wordt berekend hoeveel meer stikstofoxiden en fijn stof er zullen zijn in ton/hectare en daaraan wordt een prijs gekoppeld. Maar wat wil dat zeggen? Hoeveel meer astmapatiënten zijn dit, hoeveel minder levensjaren?
Er wordt berekend wat de kost is van de verkeersongelukken van al die extra vrachtwagens, uitgedrukt in euro per 100 km. Maar hoeveel doden zijn dat?  De gevolgen voor de mobiliteit, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, dus eigenlijk de gezondheid en de levens, niet alleen voor de inwoners van de polderdorpen maar voor alle inwoners van Beveren, is onvoldoende in kaart gebracht.

Containerdok afserveren om noodzaak te creëren
Het enige wat veranderd is, is dat het Deurganckdok vroeger voor de helft leeg stond en dat het nu door de verhuis van MSC en als dat bedrijf nog verder groeit, op termijn volledig bezet kan zijn. "Bovendien werd een economische noodzaak gecreëerd door het Delwaidedok, dat tot gisteren nog perfect bruikbaar was voor containeroverslag, af te serveren. Rond dat dok komt in de toekomst industrie, wat toevallig drie keer zoveel tewerkstelling en vier keer zoveel toegevoegde waarde creëert als containeroverslag", verduidelijkt Hulstaert.

Er is wel een alternatief
"Er is wel een alternatief", zegt Hulstaert. "Ga eens na wat je met de geschatte opbrengst van 600 miljoen zou kunnen doen in een toekomstgerichte, innovatieve investeringen en ontwikkelingen. Stel dat je aan Geert Noels zou vragen een plan op te maken om met investeringen van 600 miljoen toekomstgerichte en duurzame investeringen te doen binnen de bestaande ruimte en dat zonder de Saeftinghezone aan te snijden", stelt Hulstaert.

Pas als dat alternatief er is en ook daarvan de kosten en baten berekend zijn en als niet alleen de baten, maar ook de kosten van dit plan en de gevolgen op de gezondheid voldoende duidelijk zijn, kan er een correcte afweging gemaakt worden. Nu gaat Beveren plat voor de droom van enkele havenbonzen.

Antwerpen heeft het voor het zeggen in Beveren
Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zei laatst: "Antwerpen zal alles doen om dit dok erdoor te krijgen". Groen-sp.a vindt het de plicht van dit bestuur om te blijven bij haar eigen visie en in het verzet te gaan en alles te doen om het tegen te houden.
"Waar is het verzet? Kan Antwerpen zo maar dicteren wat er hier gebeurt? "Op mijnen akker ben ik baas" zei de burgemeester in de Standaard van 9 oktober 2012. Het gaat om de gezondheid en de leefkwaliteit van iedereen die op uwen akker woont. Tekenend is dat de gemeenteraad van Antwerpen vorige week commissie heeft gehad over de MKBA, terwijl het ons grondgebied is", zette Hulstaert de zaken op scherp.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren