Veilige en duurzame mobiliteit in Beveren

Een veilige en duurzame mobiliteit is een absolute prioriteit voor Groen. Wij vinden dat Beveren op dit vlak veel beter kan. Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer krijgen nog steeds te weinig kansen. Het kan ook anders. Wij willen van de zachte mobiliteit (fietsers en voetgangers) en het openbaar vervoer tegen 2025 volwaardige alternatieven maken voor de auto. We willen dat bereiken door:

  • een verbod op doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen - ook op de gewestwegen - en een strikte controle op de naleving ervan
  • een geco√∂rdineerde aanpak voor meer veilige fietspaden via de aanstelling van een fietsambtenaar, meer fietsstraten en schoolstraten die voor en na schooltijd autovrij worden gemaakt
  • een grondig onderzoek naar de veiligheid van alle bestaande kruispunten en wegen in de gemeente om te bepalen wat daaraan op korte en lange termijn gedaan kan worden
  • het doortrekken van de tram en een echt mobiliteitsknooppunt aan het Beverse station met voldoende bussen naar de deelgemeenten
  • een omnipas of buzypass aan een verlaagd tarief voor iedereen