01 feb 2009

1.000 sociale woningen te weinig in Beveren

Zoals overal in Vlaanderen zijn er ook in Beveren nog altijd te weinig sociale woningen. In onze gemeente staan nu al 1.000 gezinnen op de wachtlijst. Kandidaat-huurders moeten vaak vijf jaar of langer wachten op een woning. Aan mensen met een laag inkomen die in afwachting aangewezen zijn op de privé-huurmarkt, geeft de gemeente nu een huursubsidie. Groen! is blij met die ondersteuning. Maar we vragen dringend meer Vlaamse middelen om het aantal sociale woningen drastisch te verhogen. En ook de gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen. Bij nieuwe woonprojecten moet men systematisch een deel van de kavels reserveren voor betaalbare sociale huuren koopwoningen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.