30 jan 2013

1.000 bommen en granaten

Vormt de geplande glastuinbouwzone in Melsele een risico voor de in het fort van Zwijndrecht opgeslagen munitie? Het actiecomité tegen de serres denkt alvast van wel. De Groen-sp.a-fractie vroeg daarom op de gemeenteraad van 29 januari dat het veiligheidsrisico voor de omgeving deftig onderzocht wordt. Het voorstel van Groen-sp.a dat de gemeente niet meewerkt aan de glastuinbouwzone zolang dat risico blijft bestaan, werd echter afgewezen. Het actiecomité heeft recent beslist om een procedure aan te spannen bij de Raad van State om het 'Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Glastuinbouwzone Melsele' te vernietigen. Het actiecomité voert aan dat de geplande glastuinbouwzone een belangrijke invloed heeft op het waterpeil in het gebied. Het Milieueffectenrapport (MER) stelt inderdaad dat er rekening moet gehouden worden met een daling van "ettelijke tientallen centimeters" van het waterpeil. Vlakbij de geplande glastuinbouwzone ligt het Fort van Zwijndrecht. In de vijvers en slotgrachten van dat fort liggen zoals bekend tonnen munitie en fosforgranaten. Deze mogen niet in aanraking komen met de lucht om onstabiliteit en ongelukken te vermijden. Indien in de toekomst door de activiteiten in de glastuinbouwzone het waterpeil in het gebied gevoelig zou dalen, ontstaat mogelijk een veiligheidsprobleem voor het fort, voor de glastuinbouwzone en voor de bewoners en bedrijven in de nabijheid. Het Ministerie van Defensie bevestigt dat een daling van het waterpeil voor problemen kan zorgen. De Groen-sp.a-fractie steunt het actiecomité in hun vraag om dit veiligheidsrisico grondig te onderzoeken. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Daarnaast vragen wij dat het Beverse gemeentebestuur voorlopig zelf niet actief meewerkt aan de uitvoering van de geplande glastuinbouwzone totdat duidelijk aangetoond wordt dat de veiligheid van het gebied gegarandeerd is. Dat betekent onder meer dat de gemeente niet ingaat op een eventuele vraag van de provincie om gemeentegronden in het gebied in der minne te verkopen. Groen-sp.a heeft op de gemeenteraad van 29 januari een voorstel in die zin aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat voorstel werd echter afgewezen door de meerderheid. Zij willen het debat pas voeren als een concrete vraag tot verkoop door de provincie wordt gesteld.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren